Klimatske promene i rešenja za čistu energiju

Klimatske promene i rešenja za čistu energiju

U okviru ove ekspertske oblasti, REC podržava implementaciju Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (UNFCCC) i sporazuma iz Pariza (Paris Agreement - PA.). Doprinosi regionalnim, nacionalnim i subnacionalnim naporima za razvoj i implementaciju strategije razvoja sa niskim emisijama i izgradnju otpornosti na klimatske promene.

REC pruža kvalitetne podatke donosiocima odluka; promoviše dijalog i međunarodnu saradnju među različitim grupama zainteresovanih strana; distribuira znanje o razvoju sa niskim emisijama ugljenika; izgrađuje kapacitete nacionalnih i subnacionalnih zainteresovanih strana i olakšava aktivno učešće javnosti u kreiranju politika.

REC ima za cilj da unapredi znanje i izgradi kapacitete nacionalnih i subnacionalnih aktera u regionu, omogućavajući im rešavanje pitanja klimatskih promena i izazova implementacije održive energije.

REC nastoji da:

 • Pruži kvalitetne podatke za donošenje odluka zasnovanih na dokazima;
 • Planira i sprovede efikasne i efektivne inicijative za izgradnju kapaciteta i razmenu znanja;
 • Podrži razvoj i implementaciju isplativih strategija razvoja sa niskim emisijama u različitim sektorima privrede;
 • Podrži razvoj i implementaciju adaptacionih aktivnosti i izgradi otpornost na klimatske promene;
 • Doprinese kreiranju međunarodnih klimatskih politika kroz Akciju UNFCCC za osnaživanje klime; i
 • Promoviše regionalnu i međunarodnu saradnju u rešavanju izazova ublažavanja klimatskih promena i mera adaptacije

REC  gradi znanja i kapacitete regionalnih zainteresovanih strana kroz:

 • Procenu potreba za izgradnjom kapaciteta i planiranje programa obuke;
 • Sprovođenje detaljnih procena različitih tema kao što su potencijal ublažavanja, prednosti i troškovi politika i mera, kao i ranjivost na klimatske promene;
 • Implementacija pilot i demonstracionih projekata;
 • Sprovođenje efikasnih programa izgradnje kapaciteta i razmene znanja;
 • Izgradnju mreža stručnjaka, državnih organa, akademika, organizacija civilnog društva i drugih zainteresovanih strana;
 • Organizovanje radionica, konferencija, vebinara i studijskih putovanja;
 • Podržava učešće zainteresovanih strana i učešće javnosti u donošenju odluka; i
 • Kreiranje i održavanje namenskih internet stranica i korišćenje društvenih mreža za javno informisanje.