Obrazovanje za održivi razvoj

Obrazovanje za održivi razvoj

U okviru ove ekspertske oblasti, REC podržava širenje ključnih rezultata procesa "Životna sredina za Evropu" i primenu Strategije za obrazovanje za održivi razvoj (SESD) Ekonomske Komisije Ujedinjenih Nacija za Evropu (UNECE).  

U okviru ovog političkog okvira, a na osnovu rezultata postignutih tokom implementacije Zelenog paketa, obrazovnog paketa REC-a, cilj REC-a predstavlja jačanje subregionalne saradnje i podsticanje obrazovanju o životnoj sredini i obrazovanju za održivi razvoj koji obuhvata učešće zainteresovanih strana. REC je takođe posvećen podršci implementacije Ciljeva Održivog Razvoja Ujedinjenih nacija (SDGs) i osiguravanju transformacije ka održivim ekonomijama i održivim društvima. Imperativ implementacije SDG-a predstavlja brzo delovanje na nivou zemalja kako bi se ostvarili značajni rezultati do 2030. godine. 

Četiri glavna obrazovna cilja su:

  • razvoj političkog okvira za širu primenu procesa "Životna sredina za Evropu" i sprovođenje UNECE SESD na sub-regionalnom i na nacionalnom nivou;
  • kreiranje specifičnih obrazovnih alatki koje promovišu vrednosti održivog razvoja kroz holistički i interdisciplinarni pristup;
  • unapređenje obrazovanja nastavnika kroz obuku, razmenu iskustava i saradnju; svesti javnosti o pitanjima održivog razvoja.

Četiri glavna cilja vezana za implementaciju SDG-a su:

  • predstavljanje SDG-a zainteresovanim stranama na odgovarajući i razumljiv način;
  • izgradnja kapaciteta za donosioce odluka na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou;
  • pokretanje regionalnih i nacionalnih aktivnosti za implementaciju SDG-a; i
  • podizanje nivoa svesti javnosti o SDG korišćenjem namenski osmišljenih raznovrsnih aktivnosti.

REC-ov najuspešniji obrazovni proizvod je Zeleni paket, multimedijalni paket za obrazovanje o životnoj sredini, namenjen prvenstveno za obrazovanje dece uzrasta između 11 i 14. godina.  Paket uključuje priručnik (200 stranica) za nastavnike, interaktivni CD-ROM za učenike, kolekciju video/animiranih filmova, igru dilema i razna druga obrazovna pomagala. Svaki Zeleni paket je prilagođen određenoj zemlji, sa nacionalnim i regionalnim informacijama koje dopunjuju osnovni materijal.

Zeleni paket je kreiran u 14 nacionalnih i regionalnih izdanja, u saradnji sa nacionalnim ministarstvima obrazovanja i zaštite životne sredine, i svaki je suštinski prilagođen određenoj zemlji, sa aspekta okvira zaštite životne sredine u određenoj zemlji i preveden na nacionalni jezik (ili na više jezika).  Distribucija Zelenog paketa se sprovodi u saradnji sa nacionalnim ministarstvima obrazovanja sa ciljem da se obuče nastavnici putem seminara i radionica. Sledeće zemlje imaju nacionalne verzije: Poljska, Mađarska, Bugarska, Češka, Slovačka, Rusija, Albanija, Turska, Makedonija, Azerbejdžan, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, a osnovna evropska verzija je kreirana na engleskom jeziku.

REC takođe kreira Zeleni paket Junior, verziju Zelenog paketa posebno usmerenog ka obrazovnim potrebama dece uzrasta između 7 i 10 godina, i za škole sa manje tehničke opremljenosti i manje multimedijalnih instrumenata. Materijali su podeljeni u 10 tema koje sagledavaju interakciju između životne sredine, društva i ekonomskog razvoja. Ove teme se koriste da prikažu kako su povezana ljudska bića i kako mi utičemo na životnu sredinu i okruženje u kom živimo, i što je najvažnije šta to znači za društvo u celini. Svaka tema sadrži plan časa i pratećeg materijala potrebnih za planiranje i sprovođenje časa. Planovi lekcija stvaraju interaktivni način učenja pomoću diskusije, mozgalica (brainstorming), igranja uloga, i aktivnosti na otvorenom. Svaki plan lekcija pruža učitelju dovoljno polaznih informacija o temi, o ciljevima lekcije, metodologiji, potrebnom materijalu, predloženom vremenu i mogućoj lokaciji nastave. Na kraju svakog plana lekcije nastavnik će takođe naći i druge prateće informacije i alate, kao što su stranice za bojenje, testovi, čak i bajke. Teme predstavljaju ključna pitanja sa kojima se suočava svet današnjice: učenici se podstiču da kritički razmišljaju o njima i da na kraju postanu građani uključeni u zaštitu i očuvanje životne sredine.

REC je takođe sproveo projekat "Alatka za zaštitu životne sredine za građane (Građanski paket)", čiji je cilj da se poveća ekološka svest evropskih građana.  Projekat sadrži razvoj koncepta, strukture i sadržaja alata za životnu sredinu za građane. Prvi paket je proizveden na engleskom jeziku i razvijena je strategija za distribuciju. REC trenutno razmatra mogućnosti za finansiranje proizvodnje, dalju distribuciju i unapređenje Građanskog paketa.

Pored ovih projekata, REC je takođe u procesu izrade projekata koji se odnose na obrazovanje o klimatskim promenama na opštinskom nivou - "Misli globalno deluj lokalno:  Edukacija opština o praktičnim merama koje se mogu preduzeti na nivou zajednice za smanjenje ugljenika " - i razvoja niza edukativnih materijala o klimatskim promenama "Promena za klimu".

U vezi implementacije SDG-a, REC pruža savetovanje o politikama; podržava razvoj procene potreba; i razvija i organizuje regionalne kurseve posebno kreirane prema potrebama korisnika, seminare i sertifikovane programe, u skladu sa svojim ciljevima i filozofijom. Takođe pruža konsultantske usluge za raznovrsne procese održivog razvoja.