Pametni gradovi i održiva mobilnost

Pametni gradovi i održiva mobilnost

U okviru ove ekspertske oblasti REC promoviše održivo upravljanje i olakšava tranziciju prema zelenoj ekonomiji kroz specifičan fokus na „pametne gradove i mobilnost“ putem isporučivanja visokokvalitetnih informacionih usluga i proizvoda koji se odnose na održivu gradsku mobilnost (npr. CIVITAS, Evropska sedmica mobilnosti, urbano planiranje mobilnosti); pametne mere i inovativna energetska rešenja (npr. car-sharing, usluge prigradskog prevoza, razmena platformi znanja), uključujući i Sekretarijat za Evropski institut za inovacije i tehnologiju (EIT), Zajednicu znanja i inovacija (KIC) pod imenom "InnoEnergy"; i kroz pružanje podrške obuhvatu i preduzimanju aktivnosti u novim zemljama članicama EU i šire.

Pružanje informacija o životnoj sredini postalo je obeležje REC-a od njegovog osnivanja. Danas, REC koristi ovu stručnost i iskustvo kako bi pomogao u „ozelenjavanju“ ekonomija kroz ohrabrivanje zelenog transporta, uglavnom kroz promociju čistijeg i boljeg transporta u gradovima.  Ovo često uključuje publikacije biltena; uspostavljanje servisa za odgovore na pitanja; obezbeđenje specifičnih projektno baziranih resursa (uputstva dobre prakse, prevedeni materijal, seminare za razmenu iskustva, internet portale, wiki baze podataka i PR kampanje). Takođe, nisu nam strane ni studije izvodljivosti, analize o potrebama korisnika kao ni ispitivanja koja obuhvataju više zemalja. Ovo može biti usmereno prema različitom auditorijumu i tematici (npr. energija, transport i pametni gradovi) i zauzvrat će biti upotrebljeno za podršku podizanju nivoa svesti.

Tematsko područje pravi web sajtove po porudžbini, promotivne materijale i biltene. Takodje, u mogućnosti je da sprovodi tržišno anketiranje i izveštavanje. Jezik nije problem, jer pored sopstvene jezičke raznolikosti, tim se oslanja na široku mrežu konsultanata širom regiona, koji brzo mogu dostaviti materijale na jezicima EU i jezicima država kandidata.

U isto vreme, dokumentovanje studija slučaja i najbolje prakse i njihovo deljenje/prosledjivanje u praktične svrhe kroz radionice i seminare, je dobro poznato sredstvo osnaživanja kapaciteta državnih službenika u njihovoj sposobnosti da upotrebljavaju metodologije, sredstva i tehnologije u svrhu pružanja informacija. 

Ove aktivnosti su u središtu REC-ovih napora da se promoviše održiva mobilnost u gradovima.