O REC-u Srbija

Srbija

REC je u Srbiji prisutan kroz kancelariju u Beogradu.

Istorija REC kancelarije u Srbiji

U junu 1996. godine Vlada Savezne Republike Jugoslavije je potpisala REC povelju i  tada su potvrđeni ciljevi i status ove organizacije u Srbiji. REC je zvanično prisutan u Srbiji od aprila 1997. godine, a kancelarija u Srbiji postoji od maja 1998. Do 2008. REC funkcioniše prema Memorandumu o razumevanju koji je potpisan 2001. godine izmedju REC-a i Saveznog Ministarstva spoljnih poslova SR Jugoslavije (sadašnje Srbije) i sledeći Ugovor o poslovnoj i tehničkoj saradnji potpisan sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine Republike Srbije, u kome su navedeni prioriteti zajedničke saradnje.

Pravni status

REC kancelarija u Srbiji funkcioniše na osnovu Sporazuma o pravnom statusu REC-a u Srbiji, koji je odobren od strane Vlade Srbije i potpisan 27. juna 2008. u Sent Andreji, što je potvrdilo status REC-a kao medjunarodne organizacije sa punom nadležnošću da implementira REC programme i aktivnosti.

Misija REC kancelarije u Srbiji

REC kancelarija u Srbiji sledi misiju REC-a u procesu rešavanja problema životne sredine, kroz pružanje različitih usluga, pospešivanje saradnje između relevantnih interesnih grupa (uključujući nacionalne i lokalne vlasti, biznis sektor, nevladine organizacije i građane), podržavanje slobodne razmene informacija i promovisanje učešća javnosti u donošenju odluka koje se tiču životne sredine.

Vizija REC kancelarije u Srbiji

Vizija REC RS je demokratsko, razvijeno i ekološki održivo društvo Srbije, kao integralnog dela Evrope.

Strateški ciljevi REC kancelarije u Srbiji

REC RS sledi strateške ciljeve REC-a, uzimajući u obzir specifične okolnosti u Srbiji  i njen status potencijalnog kandidata za članstvo u EU. Strateški ciljevi REC RS su:

  • da pruža kvalitetne, inovativne usluge visokog prioriteta svim zainteresovanim grupama, težeći da postigne maksimalni benefit  za Srbiju i životnu sredinu uopšte, i da sprovodi principe održivog razvoja u praksi;
  • da obezbedi neutralni prostor za dijalog, umrežavanje i saradnju zainteresovanih grupa i partnera na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i između ovih nivoa;
  • da održava nezavisan status organizacije kroz uspešan model upravljanja, međunarodni pravni status u Srbiji, raznovrsne izvore finansiranja i kvalitet poslovanja;
  • da pospešuje proaktivni razvoj organizacije, kako bi uspešno sprovodio svoju misiju u promenljivom okruženju političke, društvene i ekonomske obnove Srbije.

Tematske oblasti delovanja

Fokus REC RS je neprikosnoveni kvalitet rešavanja problema životne sredine. REC RS je razvio konsultantsku ekspertizu visokog stepena u različitim tematskim oblastima i okuplja veliki tim istaknutih stručnjaka za pitanja životne sredine.  REC RS sprovodi veliki broj projekata u oblasti životne sredine, orijentisanih ka obezbeđivanju ekspertske podrške, izradi strateških dokumenata i izgradnji kapaciteta uz učešće relevantnih interesnih grupa.