EU i Srbija organizuju konferenciju posvećenu Talanoa dijalogu

Event's Image

16

maj 16, 2018

Lokacija:

Beograd

Mesto:

Hotel Metropol Palace

EU i Srbija organizuju konferenciju posvećenu Talanoa dijalogu

16. maj, Beograd (hotel Metropol Palace), od 14.00 do 19.30h

Evropska unija u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije organizuje „EU i Srbija – Talanoa dijalog“ konferenciju, u okviru projekta „Tehnička pomoć za implementaciju Pariskog Sporazuma“ gde je REC jedna od implementacionih agencija. Ovaj događaj je posvećen predstavljanju iskustava i unapređenju postojeće prakse u ovoj oblasti.

Ova konferencija, koja će okupiti visoke zvaničnike, biće prilika za sveobuhvatnu diskusiju o primeni klimatskog i energetskog okvira delovanja Evropske unije do 2030, a naročito planove Evropske unije i Srbije o klimatskim promenama – nacionalno određene doprinose – na koje smo se obavezali u Parizu. Takođe, ova konferencija će podržati uključivanje širokog spektra javnih i privatnih aktera u borbu protiv klimatskih promena.

: 621 views