Konkursi


Ova stranica prikazuje radne pozicije, koje se trenutno oglašavaju od strane Head Office-a Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu.

Za sva pitanja, koja su u vezi sa ljudskim resursima, molimo Vas da kontaktirate:
Human Resources Department

Ady Endre, Nr 9-11, Szentendre 2000, Ungaria
Fax: (36-26) 311-294

Pozicije