Vesti


June 19, 2017

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelarija u Srbiji je zajedno sa Agencijom za zaštitu životne sredine Republike Srbije organizovao Radionicu na Zlatiboru od 14. do 16. juna pod nazivom “Procena stanja malih vodotokova ” u okviru projekta “Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim – CRESSIDA” koji REC implementira uz podršku Agencije za zaštitu životne sredine SAD (US EPA: United States Environmental Protection Agency).

 

June 6, 2017

Tokom 2014. godine, Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REK) je radio u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, projekat „Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju – Opšte obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala – Razvionica“, kao i Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Program je finansiran od strane Fonda braće Rokfeler. Kroz ovo partnerstvo tim je razvio i integrisao ishode učenja vezane za održivi razvoj u Predlog Okvira nacionalnog nastavnog plana i programa (kurikuluma) za osnovne, srednje i opšte obrazovne teme u okviru stručnih obrazovnih predmeta. Oko 60 stručnjaka iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja učestvovalo je u formulisanju ovih ishoda učenja.

(video)

May 19, 2017

U okviru projekta SEEDLING „U susret novom milenijumu: Predstavljanje UN ciljeva za održivi razvoj u školama u Jugoistočnoj Evropi“, u Tivtu je od 10. do 15. maja, održana konsultativna Radionica tima eksperata angažovanih na projektu iz  regiona Zapadnog Balkana  (Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija).

 

 

May 5, 2017

Opštine Mali Zvornik i Ljubovija, u saradnji sa organizacijama civilnog društva „Eko Drina“ iz Malog Zvornika i „Naša Ljubovija“ iz Ljubovije, su 4. maja 2017. godine u zgradi Opštine Mali Zvornik, održale Završnu konferenciju pilot projekta - "Value  Drina“, posvećenog primenljivosti pristupa vizuelne  ocene  statusa pritoka reke Drine u opštinama Mali Zvornik  i  Ljubovija, u  cilju unapređenja upravljanja  vodnim resursima slivnog područja reke Drine.

Pilot  projekat  "Value Drina" realizovan је u okviru programa CRESSIDA – Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim, koji implementira Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) uz podršku Agencije za zaštitu životne sredine SAD (US EPA: United States Environmental Protection Agency).

 

March 4, 2017

Prva nacionalna konferencija „Zaštita životne sredine i žene u Srbiji“, čiji je cilj da podigne svest javnosti o bezbednosti, uticaju na zdravlje i značaju rodne ravnopravnosti u oblasti zaštite životne sredine, održana je 3. marta u Beogradu u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) i uz finansijsku podršku ambasade Kraljevine Švedske. 

 

February 24, 2017

U prostorijama Uprave grada Čačka održana je 21. februara 2017. godine druga u nizu radionica koje se sprovode u okviru projekta "Praćenje tokova otpada u Republici Srbiji". Skup je organizovala Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije u saradnji sa Regionalnim centrom za životnu sredinu Centralne i Istočne Evrope - kancelarija u Srbiji (REC) i Upravom grada Čačka. Ovom skupu prisustvovalo je preko četrdeset predstavnika preduzeća - operatera za upravlјanje otpadom, kao i predstavnici lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća iz Zapadne Srbije.

 

February 21, 2017

U toku je Master kurs, koji se održava od 20. do 24. februara, na Zlatiboru, u Hotelu Olimp, u organizaciji Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) a u okviru CSOnnect programa, finansiranog od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu pomoć (SIDA). Master kurs je otvoren uvodnim izlaganjem izvršnog direktora REC-a, gospodina Mihaila Dimovskog, koji je u svom obraćanju predstavnicima organizacija - dobitnicama grantova u okviru programa CSOnnect, naglasio da je REC upoznat sa složenim sistemom i aktuelnim problemima u životnoj sredini, koji zahtevaju sprovođenje velikih promena i tehničku spremnost svih aktera u procesu. 

January 26, 2017

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) raspisuje konkurs za poziciju novog direktora REC kancelarije u Srbiji. 

Klinkite na sliku za ceo tekst oglasa na engleskom jeziku. 

December 28, 2016

U Privrednoj komori Beograda, 22. decembra 2016. godine, održana je prva u nizu planiranih radionica koje se sprovode u okviru projekta "Praćenje tokova otpada u Republici Srbiji". Skup je organizovala Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije u saradnji sa Regionalnim centrom za životnu sredinu Centralne i istočne Evrope - kancelarija u Srbiji (REC) i Privrednom komorom Beograda. Ovom skupu prisustvovalo je preko devedeset predstavnika preduzeća - operatera za upravljanje otpadom iz Beograda i okoline.

 

December 10, 2016

U okviru projekta SEEDLING „U susret novom milenijumu: Predstavljanje UN ciljeva za održivi razvoj u školama u Jugoistočnoj Evropi“, u Beogradu je 07. decembra 2016. godine, održan prvi sastanak Upravnog odbora projekta, nakon kojeg je usledila i prva Regionalna konferencija projekta 08. i 09. decembra 2016. godine. 

 

Strana 1 od 4  > >>