Održana konsultativna Radionica tima eksperata u okviru projekta SEEDLING

U okviru projekta SEEDLING „U susret novom milenijumu: Predstavljanje UN ciljeva za održivi razvoj u školama u Jugoistočnoj Evropi“, u Tivtu je od 10. do 15. maja, održana konsultativna Radionica tima eksperata angažovanih na projektu iz  regiona Zapadnog Balkana  (Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija).    

maj 19, 2017

U okviru projekta SEEDLING „U susret novom milenijumu: Predstavljanje UN ciljeva za održivi razvoj u školama u Jugoistočnoj Evropi“, u Tivtu je od 10. do 15. maja, održana konsultativna Radionica tima eksperata angažovanih na projektu iz  regiona Zapadnog Balkana  (Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija).

U okviru iste, tim angažovanih eksperata radio je na izradi obrazovnih aktivnosti specifičnih za svaki od pojedinačnih ciljeva održivog razvoja u okviru rada na drugoj komponenti projekta. Ova aktivnost povezana je sa izradom on-line alata alata „Obrazovanje za održivi razvoj“ za srednje škole, koji će biti razvijen za svaku od zemalja učesnica u projektu.

SEEDLING projekat ima za cilj da ojača obrazovanje, izgradnju kapaciteta i podizanje svesti u vezi CIljeva Održivog Razvoja Ujedinjenih Nacija (UN Sustainable  Development Goals  - SDGs) u regionu jugoistočne Evrope (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Moldavija, Crna Gora i Srbija) razvijanjem online obrazovnih alata, ali i putem regionalne saradnje i umrežavanja između donosioca odluka, stručnjaka i profesora.

SEEDLING projekat implementira Regionalni centar za životnu sredinu a finansira Austrijska razvojna agencija (Austrian Development Agency) - ADA sredstvima Austrijske razvojne saradnje. 

* Ovaj naziv ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 i odlukom Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti

: 352 views