REC predstavio novu publikaciju na Konferenciji EU u Oksfordu

septembar 21, 2017

U okviru Konferencije Evropske Unije za sprovođenje zakona u oblasti zaštite životne sredine koja se održava 20 - 21. septembra 2017. godine u Oksfordu, Velika Britanija, REC je predstavio publikaciju i zvanično lansirao “Themis Network Action Toolkit”. Ova publikacija na 374-stranice predstavlja zbirku aktivnosti sprovedenih tokom implementacije “Themis” projekta u okviru programa razvoja kapaciteta. Publikacija je predstavljena tokom Oksfordske konferencije u okviru koje je i Themis mreža održala svoj završni događaj.

Sadržaj publikacije se zasniva na materijalima koji su korišćeni tokom tri regionalna programa za obuku u okviru “Themis” projekta a koju je REC organizovao u zemljama korisnicama projekta. Publikacija obuhvata sam opis obuke, organizaciono planiranje i upravljanje, upravljanje usaglašavanjem sa zakonskom regulativom i izvršenjem, očuvanje prirode i izazovi primene zakonodavstva EU o zaštiti prirode, kao i multidisciplinarna opšta pitanja u pravnom okviru EU o životnoj sredini. Autori publikacije su gospođa Cvetelina Filipova (Tsvetelina Filipova), gospodin Grant Pink (Grant Pink) i gospodin Rob de Rijk (Rob de Rijck), prikazani istim redosledom sleva na desno na slici uz tekst uz gospođu Sesil Monije (Cécile Monnier).

THEMIS mreža je regionalna inicijativa koja podstiče saradnju između jedinica za sprovođenje zakona u sektoru zaštite životne sredine Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova* (definisan u okvru UNSCR 1244/1999), Makedonije, Crne Gore i Srbije, uključujući i delove pravosudnog sistema.

Themis projekat se implementira u okviru REC ekspertske oblasti koja se bavi zakonodavstvom u oblasti životne sredine, upravljanjem i finansiranjem od decembra meseca 2011. godine (II faza od 12. oktobra 2014. godine) do 30. septembra 2017. godine. Projekat se implementira uz finansijsku podršku Austrijske agencije za razvoj i saradnju (ADA). Regionalni centar za zaštitu životne sredine za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) takođe vrši i funkciju Sekretarijata THEMIS mreže.

Više o projektu pročitajte na Themis zvaničnom sajtu.

"Themis Network Action Toolkit" je dostupan na sledećem linku na engleskom jeziku.

: 530 views