Održana obuka o finansijskoj održivosti organizacija civilnog društva koje se bave životnom sredinom

juni 15, 2018

Podrška organizacijama civilnog društva koju REC pruža u okviru CSOnnect programa nije ograničena samo na 64 organizacije podržane kroz institucionalne grantove. Sa ciljem jačanja civilnog društva u Srbiji, organizacija aktivnih u oblasti životne sredine, tokom prethodna dva dana održana je obuka o perspektivama njihove finansijske održivosti. Obuku je pohađalo 26 učesnika iz cele Srbije – pretežno one koje nisu podržane kroz institucionalne grantove, ali i predstavnici organizacija podržanih kroz CSOnnect projekat, čime je omogućena razmena iskustava.

Sa trenerom Mladenom Jovanovićem, učesnici su rad počeli razmatranjem ključnih termina u vezi sa finansijskom perspektivom organizacija civilnog društva. Prvog radnog dana, učesnici su predstavili misiju i održivost organizacija iz kojih dolaze. Potom su radili na troškovima organizacije kao delu strateškog plana, kada su izrađivali pregled prihoda organizacije, mogućih izvora finansiranja i govorili o značaju diverzifikovanih izvora. Učesnicima je ukazano i na značaj izrade plana prihoda organizacije, a razgovaralo se i o uslovima za uspeh u ostvarivanju prihoda iz novih izvora.

Drugi radni dan započeo je pitanjem – „kako poslati poruku koja je dobro smišljena i istovremeno efektna?“ Kroz dinamičnu diskusiju zaključeno je da traženje odgovora na ovo pitanje treba da započne razmišljanjem o potrebama građana, budući da organizacije civilnog društva svoje misije ostvaruju sa ciljem poboljšanja uslova života građana.

: 2,106 views