Novi početak pred Regionalnim centrom

Novoizabrani vršilac dužnosti izvršnog direktora REC-a je Dejan Komatina, a Masimo Kocone je novi predsednik Odbora direktora REC-a

avgust 07, 2018

Dejan Komatina, novoizabrani vršilac dužnosti izvršnog direktora REC-a, je 3. avgusta održao sastanak osoblja u sedištu REC-a u Sentendreji, u Mađarskoj. Zaposleni u centrali organizacije, kao i u kancelarijiama zemalja korisnica su uzeli aktivno učešće na sastanku uživo ili putem interneta. Tokom sastanka, gospodin Komatina je predstavio svoju stratešku viziju organizacije i kratkoročni plan sa narednim koracima.

Gospodin Komatina je u svom govoru naglasio da radi u tesnoj saradnji sa Upravnim odborom REC-a i novim predsednikom Odbora direktora, gospodinom Masimom Koconeom (Massimo Cozzone) iz italijanskog Ministarstva za životnu sredinu, zemlju i more.

Gospodin Komatina je izrazio zahvalnost zemljama osnivačima REC-a, Mađarskoj, Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Evropskoj komisiji (EU), kao i drugim zemljama potpisnicama Osnivačke povelje. On je izjavio da će uskoro početi planirane posete svim zemljama potpisnicama Povelje. Poseban osvrt je dat na EU, SAD, Mađarsku, Švedsku (SIDA), Austriju (ADA), Italiju, Japan, Norvešku i Holandiju kao ključne donatore REC-a i naglasio njegovu posvećenost nastavku saradnje sa relevantnim organizacijama  i institucijama iz ovih donatorskih zemalja.

Tokom sastanka g-din Komatina je predstavio tranzicioni tim koji je 25. 07. 2018. godine  osnovao Odbor direktora REC-a, kako bi podržao izvršnog direktora u vođenju organizacije u novom periodu. Tranzicioni tim sastoji se od viših članova osoblja iz različitih odeljenja organizacije, čiji članovi su takođe izrazili svoju obavezu da podrže REC i vršioca dužnosti izvršnog direktora.

Sastanak je nastavljen sesijom pitanja i odgovora izrazito zainteresovanih zaposlenih u centrali i kancelarijama u regionu.. Čanovi tranzicijskog tima su takođe doprineli diskusiji, predstavljajući svoja viđenja nove strukture kao i budućih odgovornosti i obaveza.

: 2,907 views