Vesti


Održana Konferencija “Ka adekvatnoj životnoj sredini i zdravlju u Jugoistočnoj Evropi”

April 8, 2015

Svetska Zdravstvena Organizacija (WHO), regionalna kancelarija za Evropu, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) organizovali su konferenciju “Ka  adekvatnoj životnoj sredini i zdravlju u Jugoistočnoj  Evropi”, u cilju procene napretka sprovođenja Deklaracije iz Parme, 8. i 9. aprila 2015. godine u Palati Srbija.

Konferencija je organizovana kao priprema aktivnosti za Srednjoročni pregled procesa Životna sredina i zdravlje (EHP), koji će biti predstavljen na Konferenciji u Izraelu (Haifa, 27 i 28 aprila). Klimatske promene, prevencija, uticaj i izazovi u odnosu na zdravlje ljudi, posebno dece biće uključeni u buduće aktivnosti Šeste Ministarske Konferencije Životna sredina i zdravlje, u  2017. godini.

Korporativna društvena odgovornost, unapređena  svest o neophodnosti zajedništva, i  humanizam su osnovni postulati etičkog kodeksa održivosti procesa Životna sredina i zdravlje, u kontekstu globalnog socijalnog entiteta.