Vesti


Održan regionalni skup zainteresovanih strana na temu klimatskih bezbedonosnih rizika i mera adaptacije u Jugoistočnoj Evropi

July 2, 2015

 U Beogradu je 31. juna i 1. jula u hotelu "Metropol" održan Regionalni skup zainteresovanih strana na temu klimatskih bezbedonosnih rizika i mera adaptacije u Jugoistočnoj Evropi u organizaciji Regionalnog centra za životnu sredinu Centralne i istočne Evrope (REC) uz finansiranje Austrijske razvojne agencije (ADA).

 Ovaj skup je održan u okviru Inicijative zaštite životne sredine i bezbednosti - ENVironment and SECurity (ENVSEC). Ova inicijativa predstavlja partnerstvo UNECE-a (Ekonomska komisija UN za Evropu), UNDP-a (Razvojni program UN), UNEP-a (UN program zaštite životne sredine), Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi (OSCE) i REC-a, dok je NATO pridruženi član. 

 U okviru tekućeg projektog portfolija ENVSEC (2012-2015), izdvajaju se dve glavne aktivnosti: izgradnja ljudskih i institucionalnih kapaciteta za procenu uticaja i ranjivosti, podizanje svesti zaintersovanih strana i stanovništva u vezi klimatskih promena i adaptacije, kao i smanjenje gubitaka ekosistema usled efekata klimatskih promena u regionu Dinarskog luka, kroz saradnju i dijalog.

 Ovaj regionalni skup je imao za cilj podsticanje konsultativnog procesa i dijaloga o klimatskim bezbedonosnim rizicima, merama adaptacije za region Jugoistočne Evrope i ekoloških mreža Dinarskog luka. Učesnici skupa bili su predstavnici nacionalnih nadležnih ministarstava u oblasti klimatskih promena, predstavnici akademske zajednice i istraživačkih insitucija, kao i predstavnici lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva. 

 Austrijska agencija za razvoj, operativna jedinica Austrijske razvojne saradnje podržava aktivnosti u okviru projekta ENVSEC portfolio (2012-2015).

 Za dodatne informacije posetite stranicu posvećenu ovom događaju na zvaničnom sajtu REC-a.