Vesti


Održana završna SENSE konferencija u Nišu

October 16, 2015

Završna konferencija u okviru projekta SENSE održana je u Nišu, hotel „Tami“, od 30. septembra do 2. oktobra u organizacji Regionalnog centra za životnu sredinu. Program SENSE je podrška organizacijama civilnog društva aktivnim u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji, koji je realizovan u periodu od 2012. do 2015. godine, uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). 

Tokom realizacije SENSE programa, REC je finansijski podržao implementaciju 18 projekata organizacija civilnog društva, odnosno 46 organizacija iz cele Srbije. Ukupan fond od 960000 evra bio je namenjen direktnoj podršci organizacijama za implementaciju projekata. Sve organizacije dobitnice SENSE grantova bile su korisnice REC-ovih programa obuke u različitim oblastima i bile u prilici da svoja znanja dodatno unaprede kroz studijska putovanja u zemlje EU. Kroz program SENSE, REC je podržao organizaciju i realizaciju niza konsultativnih sastanaka čiji je cilj bio da se civilno društvo aktivnije uključi u dijalog sa donosiocima odluka prilikom iniciranja, donošenja i implementacije politika u oblasti zaštite životne sredine. U konsultativni proces bilo je uključeno preko sto organizacija iz cele Srbije. Medijska komponenta projekta podrazumevala je podršku i jačanje kapaciteta medija koji prate oblast zaštite životne sredine kroz organizaciju programa obuka, seminara i realizaciju godišnjih nagrada za najuspešnije novinare i medije.