Vesti


Počeo SEEDLING projekat

February 4, 2016

 U Beogradu je 3. februara održan početni sastanak tima SEEDLING projekta koji implementira Regionalni centar za životnu sredinu a finansira Austrijska razvojna agencija (Austrian Development Agency) - ADA sredstvima Austrijske razvojne saradnje.  To je novi regionalni program obrazovanja za održivi razvoj "SEEDLING - U susret novom milenijumu: Predstavljanje UN ciljeva za održivi razvoj u školama u Jugoistočnoj Evropi“.

 SEEDLING projekat ima za cilj da ojača obrazovanje, izgradnju kapaciteta i podizanje svesti u vezi CIljeva Održivog Razvoja Ujedinjenih Nacija (UN Sustainable  Development Goals  - SDGs) u regionu jugoistočne Evrope (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Moldavija, Crna Gora i Srbija) razvijanjem online obrazovnih alata, ali i putem regionalne saradnje i umrežavanja između donosioca odluka, stručnjaka i profesora.

ADA logo

Glavni fokus projekta je da podrži tekuće reforme obrazovanja u regionu i da uključi koncepte održivog razvoja u srednjem obrazovanju putem praktičnih i pristupačnih alata i postupaka, u skladu sa prethodnim proizvodima i dostignućima RECa za razvoj multimedijalnih alata za osnovno obrazovanje, kao što je Zeleni paket i Zeleni paket Junior.

 Projekat će se realizovati u naredne tri godine, od januara 2016. do novembra 2018. godine, u tri faze:

 • Podrška reformi obrazovanja na nacionalnom nivou
 • Razvoj online alata „Obrazovanje za održivi razvoj“ za srednje škole
 • Jačanje kapaciteta i znanja učenika o mogućnostima otvaranja radnih mesta putem implementacije malih školskih projekata

 Projekat će direktno uključiti donosioce odluka i zakonodavace iz ministarstava obrazovanja i drugih relevantnih obrazovnih institucija u regionu, kao i stručnjake, profesore, nastavnike i učenike u srednjem obrazovanju. Imajući u vidu broj srednjih škola i škola za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u regionu (preko 1.000 škola i 470.000 učenika), kao i potencijalno uključivanje porodice i javnosti, projekat će imati širok domet.

 Kratak osvrt na Ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih Nacija

 Na Samitu Ujedinjenih Nacija, održanom od 25. do 27. septembra u Njujorku usvojeni su Ciljevi održivog razvoja posle 2015, obzirom da su Milenijumski ciljevi Ujedinjenih nacija istekli prošle godine. Na ovom samitu usvojen je petnaestogodišnji plan od 17 ciljeva za iskorenjivanje najvećih svetskih problema – siromaštva, globalnog zagrevanja i nejednakosti. Dokument pod nazivom "Transformisanje našeg sveta: Agenda održivog razvoja do 2030" obuhvata sledeće ciljeve:

 1. Okončаti siromаštvo u svim oblicimа
 2. Okončаti glаd, postići sigurnost snadbevanja hranom i poboljšаnu ishrаnu, kаo i promovisаnje održive poljoprivrede
 3. Osigurаti zdrаv život i promovisаti blаgostаnje zа sve ljude u svim uzrаstimа
 4. Osigurаti inkluzivno i rаvnoprаvno kvаlitetno obrаzovаnje i promovisаti mogućnosti doživotnog učenjа zа sve
 5. Postići rodnu rаvnoprаvnost i osnаžiti sve žene i devojčice
 6. Osigurаti pristupаčnost i održivo uprаvljаnje vodom i kаnаlizаcijom zа sve
 7. Osigurаti pristup pouzdаnoj i održivoj energiji zа sve
 8. Promovisаti dugoročаn, održiv i inkluzivаn ekonomski rаzvoj, puno i produktivno zаposlenje i pristojаn posаo zа sve
 9. Sаgrаditi izdržljivu infrаstrukturu, promovisаti inkluzivnu i održivu industrijаlizаciju i podsticаti inovаcije
 10. Smаnjiti nejednаkost između i unutаr držаvа
 11. Učiniti grаdove i ljudskа nаseljа inkluzivnim, bezbednim, otpornim i održivim
 12. Osigurаti održiv nivo proizvodnje i potrošnje
 13. Preduzeti hitne mere u borbi protiv klimаtskih promenа i njihovih posledicа
 14. Očuvаti i održivo koristiti okeаne, morа i vodene resurse zа održiv rаzvoj
 15. Zаštititi, obnoviti i promovisаti održivo korišćenje kopnenih ekosistemа, održivo uprаvljаti šumаmа, boriti se protiv širenjа pustinjа, i zаustаviti degrаdаciju zemljištа i gubitаk biodiverziteta
 16. Promovisаti miroljubivа i inkluzivnа društvа sa ciljem održivog rаzvojа, obezbediti pristup prаvdi zа sve i izgrаditi efikаsne, odgovorne i inkluzivne institucije nа svim nivoimа
 17. Ojаčаti sredstvа zа sprovođenje i oživeti globаlno pаrtnerstvo zа održivi rаzvoj

 

* Ovaj naziv ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 i odlukom Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti