Vesti


Prezentovan projekat "Praćenje tokova otpada u Republici Srbiji"

June 10, 2016

U organizaciji Agencije za zaštitu životne sredine i Regionalnog centra za životnu sredinu, a u saradnji sa Privrednom komorom Srbije u ponedeljak 6. juna 2016. godine održana je prezentacija projekta "Praćenje tokova otpada u Republici Srbiji" koji se implementira u Odeljenju Nacionalnog registra izvora zagađivanja Agencije i finansiran je od strane Kraljevine Norveške. Skup je otvorio direktor Agencije g-din Filip Radović, a u radu je učestvovao i njegova ekselencija ambasador Kraljevine Norveške Arne Sannes Bjørnstad. Regionalna direktorka Regionalnog centra za životnu sredinu Gordana Kožuharova, istakla je značaj rezultata projekta za Republiku Srbiju, kao i ogroman potencijal za replikaciju Sistema u regionu.

Ovaj projekat ima veliki značaj, pre svega, sa aspekta dobijanja preciznih informacija o upravljanju otpadom u Republici Srbiji. Pored prezentacije ovog projekta, prikazano je i stanje u upravljanju otpadom u Republici Srbiji, kao i novi internet PRTR portal Agencije, portal o velikim izvorima zagađivanja u našoj zemlji koji je urađen u skladu sa principima dostupnosti informacija i učešću javnosti u donošenju odluka Arhuske konvencije i PRTR protokola Evropske komisije Ujedinjenih nacija, a realizovan od strane Regionalnog centra za životnu sredinu.