Vesti


Tribina o napretku u oblasti zaštite životne sredine

July 8, 2016

Na Novosadskom sajmu je 7. jula u organizaciji agencije Ninamedia održana tribina „Gde smo i šta dalje“ na kojoj je predstavnik Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) Kancelarija u Srbiji, uzeo aktivno učešće. Tribina je imala za cilj da stručnoj i akademskoj zajednici, kao i predstavnicima medija, lokalnih i pokrajinskih institucija da odgovore na pitanje da li je i u kojim sektorima, napravljen napredak u protekle dve godine u oblasti životne sredine kao i da li postoji podrška, projekti i dugoročni planovi institucija Republike Srbije za rešavanje nagomilanih problema u oblasti životne sredine.

Srbija godišnje proizvede 2,5 miliona tona otpada, više od 3,500 nesaniranih aktivnih je deponija na teritororiji zemlje, svega 8 odsto otpadnih voda prečišćava se danas, i sve ovu su goreći problemi sa kojima se suočavaju građanke i građani Srbije svakodnevno. „U protekle dve godine Vlada Republike Srbije je uspešno sprovela eksplanatorni i bilateralni skrining sa Evropskom Komisijom, usvojila strateški dokument razvoja zaštite životne sredine i klimatskih promena za narednih 25 godina do punog usaglašavanja sa Evropskim standardima. U februaru ove godine stvoren je pravni okvir za osnivanje novog Zelenog fonda, koji će početi sa radom 1. januara 2017. godine. Na osnovu svega učinjenog, Evropska Komisija je predložila zemljama članicama da sa Srbijom otvori Poglavlje 27 bez početnih merila. Vlada Republike Srbije ima jasnu viziju dostizanja standarda u oblasti zaštite životne sredine i uz podršku građana i pomoć resornih institucija je potpuno sigurna u njenu realizaciju’’ rekla je na današnoj tribini gospođa Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije koja je i na čelu Pregovaračke grupe 27 za pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji u oblasti životne sredine.

Gospodin Igor Kostić, ekspert Regionalnog centra za životnu sredinu naglasio je da: „Građanke i građani, jake organizacije civilnog društva bi mogli i trebali biti aktivani partner institucijama Republike Srbije i Evropskoj uniji u realizaciji programa, kreiranju i sprovođenju politika i zakona. Izgrađene organizacije, znanje i aktivizam koje one nose biće kontrolni mehanizam za praćenje celokupnog procesa pregovaranja, realizacije programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, i/ili fondova međunarodnih donatora i EU“. Kostić je predstavio i planove i aktivnosti koje sprovodi REC u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana, pre svega "Program podrške organizacija civilnog društva u oblasti životne sredine (CSOnnect)" kao i "THEMIS mrežu za upravljanje prirodnim resursima i suzbijanje kriminala u životnoj sredini".

Tokom tribine prikazan je i primer dobre prakse kako planska i kontinuirana komunikacija može da doprinese ostvarenju dobrih rezultata u oblasti primarne separacije otpada u opštini Arilje koja je za manje od godinu dana ostvarila dva puta više stepen reciklaže u odnosu na nacionalni prosek.

Na tribini „Gde smo i šta dalje“ učestvovali su: državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, dr Stana Božović, prof. dr Mirjana Vojinović Miloradov sa novosadskog FTN-a, gospodin Igor Kostić, ekspert za izgradnju kapaciteta civinog društva iz Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu – REC, kao i gospođa Natalija Racković iz V+O communications-a.