Vesti


Poziv za stručnu pomoć u Srbiji, BJR Makedoniji, Kosovu* i Bosni i Hercegovini

July 22, 2016

REC je nedavno dobio ugovor sa Regionalnim savetom za saradnju (Regional Cooperation Council - RSS), sa sedištem u Sarajevu, da podrži implementaciju Strategije za JIE 2020  (SEE 2020 Strategy). Zadatak, CLIMACOR II, je nastavak prvog CLIMACOR projekta, koji je razvio i testirao metodologiju za procenu klimatskih uticaja na međunarodne putničke i teretne saobraćajne koridore. Ovaj šestomesečni zadatak će preraditi metodologiju CLIMACOR projekta i testirati ga na delu Orijent/Istočno - Mediteranskog koridora u Jugoistočnoj Evropi, jer prelazi kroz Srbiju, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju i Kosovo*,  kao i delu TEN-T Rajna - Dunav plovnog puta u delu koji prolazi kroz Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.

* Ovaj naziv ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 i odlukom Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti

Za više informacija molim vas kliknite ovde.