Vesti


USAID-ov projekat za razvoj projekata obnovljivih izvora energije u zemljama Zapadnog Balkana

November 3, 2016

Korporacija “Engility” realizuje projekat Agencije SAD za međunarodni razvoj (USAID) - Jačanje kapaciteta za razvoj strategija niskih emisija (USAID EC LEDS) u cilju unapređivanja čiste energije u regionu Evrope i Evroazije. USAID EC LEDS projekat ima za cilj da odabere i pruži podršku ograničenom broju malih ili srednjih preduzeća koji žele da razviju, poseduju i upravljaju projektima obnovljivih izvora energije (solarna energija, energija vetra i biomase) u zemljama Zapadnog Balkana. Projekat će pružiti tehničku, finansijsku i savetodavnu podršku izabranim preduzećima. Pravo učešća imaju preduzeća iz: Albanije, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova* i Srbije.

Više informacija i sam postupak aplikacije su dati u informativnom memorandumu za kandidate na engleskom jeziku. Rok za podnošenje prijava je 30. novembar 2016. godine u 17:00 časova po srednjeevropskom vremenu.

Regionalni centar za životnu sredinu u saradnji sa korporacijom “Engility” podržava formiranje LEDS platforme u regionu Evrope i Evroazije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * Ovaj naziv ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 i odlukom Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti