Vesti


Javni poziv za nabavku usluge finansijske revizije projekta CSOnnect

November 8, 2016

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelarija u Srbiji

OBJAVLJUJE POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGE FINANSIJSKE REVIZIJE PROJEKTA „PROGRAM PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI (CSOnnect)”

 

Tenderski dosije je dostupan na sledećem linku na engleskom jeziku:

Tenderski dokument za nabavku usuge finansijske revizije projekta CSOnnect

Zainteresovani kandidati (revizorske kuće) mogu podneti svoje ponude najkasnije do 27. novembra u 17 časova.
Ponuda treba da bude podneta na srpskom i engleskom jeziku u elektronskom obliku (instrukcije su date u tenderskom dokumentu).

Za dodatne informacije:
Telefon: +381 (0)11 33 45 775; +381 (0)11 33 45 778 ili e-mail: office.coserbia@rec.org

 

Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), Country Office in Serbia

INVITATION TO TENDER FOR THE PROVISION OF EXTERNAL AUDIT SERVICE FOR THE ENVIRONMENTAL CIVIL SOCIETY SUPPORT PROGRAMME FOR SERBIA (CSOnnect)

 

The tender dossier is available through following link:

Tender Dossier for Financial Audit - CSOnnect

Interested candidates (audit firms) are kindly asked to submit their offers not later than November 27, 2016, 5 p.m.
Offers should be submitted in English and Serbian language in electronic format (instructions are specified in tender dossier).

For the additional information:
Telephone: +381 (0)11 33 45 775; +381 (0)11 33 45 778 or email us at office.coserbia@rec.org.

 

NAJČEŠĆA PITANJA VEZANA ZA JAVNI POZIV ZA NABAVKU USLUGE FINANSIJSKE REVIZIJE CSONNECT PROGRAMA


Datum ažuriranja: 25. novembar 2016. godine

Pitanje 1:

 Da li službena dokumenta originalno na srpskom jeziku treba da budu prevedena? 

Odgovor 1:

 Nije potrebno prevoditi navedena dokumenta na engleski jezik.

Pitanje 2:

 Da li priložena dokumenta treba da budu overena?

Odgovor 2:

 Nije potrebno overavati priložena dokumenta.

Pitanje 3:

 Da li lista reference treba da bude overena od strane klijenata? 

Odgovor 3:

 Nije potrebno da lista referenci bude overena od strane klijenata.

Pitanje 4: 

 

 Da li se za drugu i treću godišnju reviziju očekuje vršenje više revizija različitih OCD po osnovu dobijenih sredstava od REC-a, što bi zahtevalo i odlazak kod tih OCD ili bi to bila samo jedna revizija u REC-u, koja bi obuhvatila dokumentaciiju tih OCD?   

Odgovor 4:

 

 Da, očekuje se vršenje više revizija po osnovu dodeljenih sredstava organizacijama civilnog društva, ali nije potrebno da se ide van kancelarije REC-a obzirom da će sva potrebna dokumentacija biti dostupna u kancelariji REC-a.

Pitanje 5:

 

 Da li će se dodatni zadatak u skladu sa ISRS 4400 obavljati 3 puta (uz svaku godišnju reviziju), što bi zahtevalo 3 posebna izveštaja, ili jednom nakon treće godišnje revizije?

Odgovor 5:

 

 Dodatni zadatak u skladu sa ISRS 4400 će se obavljati 3 puta, uz svaku godišnju reviziju, s tim što će treća godišnja revizija obuhvatiti kompletan period programa.   

Pitanje 6:

 Da li cena naknade u finansijskom delu ponude treba da bude prikazana odvojeno za reviziju projekta i nalaze činjeničnog stanja?

Odgovor 6:

 Da, potrebno je specificirati cenu naknade odvojeno za reviziju projekta i nalaze činjeničnog stanja.                                     

Pitanje 7:

 

 Obzirom da je posao revizora kako se navodi: Revizija projekata OCD nakon implementacije prve i druge runde donacije i to decembra 2017. godine i januara 2019. godine, koliko projekata je predmet revizije tj. da li se misli na ovaj jedan projekat?

Odgovor 7:

 Predmet revizije su osim revizije programa i projekti organizacija civilnog društva u iznosu od 800.000 EUR. Broj organizacija koje su dobile donacije u prvom krugu je dostupan na vebsajtu REC kancelarije u Srbiji kao i na sajtu samog programa. Drugi poziv je predviđen u 2017. godini. Napominjemo da broj organizacija koje dobijaju donacije nije unapred utvrđen.

Pitanje 8: 

 Da li se revizija radi na godisnjem nivou 2017. godine, 2018. godine i 2019. godine?

Odgovor 8:

 Da, s tim što treća revizija obuhvata celokupan period trajanja programa.

Pitanje 9: 

 Da li je potrebno izdati poseban izveštaj revizora za svaku reviziju projekta organizacije, bez obzira što će nalazi ovih revizija biti uključeni u izveštaje za drugu i treću godišnju reviziju?

Odgovor 9:

 Da, potrebno je pripremiti izveštaj za svaku organizaciju primaoca donacije.

Pitanje 10: 

Na sajtu stoji da je 11 organizacija dobilo grantove. Da li je to konačan broj organizacija koje će dobiti grantove?

Odgovor 10:

 CSOnnect program planira dva kruga dodele grantova. Na sajtu je objavljen spisak organizacija koje su dobile grantove u prvom od dva kruga dodele grantova.

Pitanje 11:

Pod kojim konkretno datumom startuje implementacija programa u oktobru mesecu 2015. godine?

Odgovor 11:

 Početak Csonnect programa je 15.10.2015. godine i prva godišnja revizija pokriva period 15.10.2015 – 15.10.2016. godine, druga 16.10.2016 – 15.10.2017. godine i treća celokupan period trajanja programa (15.10.2015 – 15.01.2019).

Pitanje 12:

Da li se za projekte organizacija civilnog društva (za sada njih 11) pored posebnih izveštaja revizora za svaki projekat, izdaje i Nalaz o činjeničnom stanju ili se samo izdaje poseban izveštaj revizora za svaki projekat?

Odgovor 12:

 Da, izdaje se i nalaz o činjeničnom stanju.

Pitanje 13:

Obzirom da visina naknade zavisi od broja pojedinačnih projekata OCD, i da se za prvi poziv zna da je to 11 partnera , dok za drugi ne, da li deo finansijske ponude koji se odnosi na projekte OCD može sadržati ponuđenu naknadu po projektu, umesto globalnog iznosa?

Odgovor 13:

 Potrebno je dostaviti ponudu sa ukupnim iznosom, obzirom da broj organizacija u drugom krugu nije unapred utvrđen.

Pitanje 14:

U kom vremenskom periodu je planirano donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača?

Odgovor 14:

 Planirano vreme za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača je 30 dana od isteka roka za slanje ponuda.

Pitanje 15:

Kolika sredstva su predviđena budžetom za uslugu revizije u okviru programa, ukoliko je moguće dobiti takvu informaciju?

Odgovor 15:

 Podatak o iznosu sredstava predviđenih budžetom projekta za uslugu revizije nije javno dostupan.

Pitanje 16:

Da li će svi aplikanti dobiti obaveštenje o primljenoj ponudi putem mejla?

Odgovor 16:

 Obaveštenje o primljenoj ponudi biće poslato putem email-a ponuđačima najkasnije 7 dana po isteku roka za slanje ponuda.

Pitanje 17:

Da li će i na koji način biti javno objavljeni rezultati konkursa?

Odgovor 17:

 Ponuđači će zajedno sa obaveštenjem o primljenoj ponudi dobiti i informaciju o rokovima za informisanje o rezultatu konkursa i načinu komuniciranja rezultata konkursa.