LEDS platforma za Evropu i Evroaziju

LEDS Europe and Eurasia Platform

Izvor finansiranja

United States

Ime klijenta/donatora

Engility Corporation

Ukupna vrednost projekta

EUR 176,116

Date

Juni 2016 – Decembar 2017

Zemlje korisnice

Europe and Eurasia

Broj osoblja

13