Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim (CRESSIDA)

Building Local Community Resilience for the Sustainable Development of Watersheds in South Eastern Europe (CRESSIDA)

Izvor finansiranja

United States

Ime klijenta/donatora

United States Environmental Protection Agency - US EPA

Ukupna vrednost projekta

EUR 440,000

Date

Januar 2014 – Februar 2019

Zemlje korisnice

Albania | Bosnia and Herzegovina | Kosovo* | Former Yugoslav Republic of Macedonia | Montenegro | Serbia

Broj osoblja

10