CSOnnect - Program podrške civilnom društvu u Srbiji

Environmental Civil Society Support Programme for Serbia (CSOnnect)

Izvor finansiranja

Sweden

Ime klijenta/donatora

Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)

Ukupna vrednost projekta

EUR 1,995,219

Date

Oktobar 2015 – Oktobar 2018

Zemlje korisnice

Serbia

Broj osoblja

6

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelarija u Srbiji, potpisao je novi sporazum o dodeli novčane pomoći (grantova) sa Švedskom međunarodnom agencijom za razvoj i saradnju (SIDA) u vezi sa implementacijom novog programa podrške civilnom društvu- CSOnnect.

U okviru ovog trogodišnjeg programa, REC Srbija namerava da započne novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, sa ciljem podrške institucionalnom jačanju onih organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za životnu sredinu u budućim pregovorima Srbije sa EU u okviru Poglavlja 27.

Program podrške civilnom društvu Srbije za životnu sredinu (CSOnnect) će biti implementiran kroz dve međusobno povezane komponente programa:

  1. Komponentu finansijske podrške projektu (grantovi)
  2. ESCO Help Desk

Postavili smo sebi izazovni zadatak da razvijemo novi mehanizam pomoći srpskim organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, direktno podržavajući saradnju i umrežavanje među organizacijama civilnog društva u vezi sa zaštitom životne sredine, sa osvrtom na pregovaračko Poglavlje 27 (životna sredina i klimatske promene).

Uspostavljanjem Help Desk-a, kao i osnovnog programa dodele novčane pomoći, REC namerava da doprinese daljem razvoju civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine vezano za uključivanje u proces donošenja odluka, kao i implementaciju i nadgledanje politika zaštite životne sredine. Pored toga što će služiti kao trening centar za predstavnike civilnog društva, Help Desk će takođe biti informativni centar za celo civilno društvo u vezi sa razvojem i implementacijom politike životne sredine, sa ciljem jačanja uloge civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u aktivnostima zastupanja prilikom procesa pristupanja Srbije Evropskoj Uniji.

U ime Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA), ugovor je potpisao gospodin Torgny Svenungsson, šef razvojne saradnje Švedske u Srbiji, a u ime Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), ugovor je potpisao gospodin Jovan Pavlović, direktor Kancelarije u Srbiji.

CSOnnect program biće implementiran u periodu od 2015-2018. godine.

Projektne publikacije