Predstavljanje UN ciljeva održivog razvoja u školama u Jugoistočnoj Evropi (SEEDLING)

Introducing the UN Sustainable Development Goals in Schools in South Eastern Europe (SEEDLING)

Izvor finansiranja

Austria

Ime klijenta/donatora

Austrian Development Agency

Ukupna vrednost projekta

EUR 1,400,000

Date

Novembar 2015 – Oktobar 2018

Zemlje korisnice

Albania | Bosnia and Herzegovina | Kosovo* | Former Yugoslav Republic of Macedonia | Moldova | Montenegro | Serbia

Broj osoblja

15

Projekat SEEDLING ima za cilj da ojača obrazovanje, izgradnju kapaciteta i podizanje svesti u vezi CIljeva održivog razvoja Ujedinjenih Nacija (UN Sustainable  Development Goals  - SDGs) u regionu Jugoistočne Evrope (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija) njihovim ugrađivanjem u nastavne planove i programe, ali i putem regionalne saradnje i umrežavanja između donosioca odluka, stručnjaka i profesora.

Moldavija je uključena u projekat, sa ciljem prenosa znanja i iskustava zemalja regiona Jugoistočne Evrope.

* Ovaj naziv ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 i odlukom Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti

 

Aktivnosti ovog projekta podeljene su u tri komponente, u sinergiji sa drugim tekućim aktivnostima SDA

Komponenta 1. Institucionalno jačanje i podrška nacionalnom i međunarodnom institucionalnom umrežavanju

Komponenta 2: Razvoj online alata i izgradnja kapaciteta za nastavnike i edukatore

(srednje škole i srednje stručne škole)

Komponenta 3: Poboljšanje znanja među studentima o mogućnostima stvaranja novih radnih mesta

Projektne publikacije