CSOnnect

CSOnnect
oktobar 2017 | Online | Veb-sajt

Cilj projekta CSOnnect je osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD) u Srbiji da aktivno, efektivno i na rodno osjetljiv način učestvuju u kreiranju i donošenju odluka u oblasti životne sredine; da igra aktivnu ulogu u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji; i da prate i procenjuju implementaciju ekoloških projekata na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Ova novo lansirana veb stranica projekta sadrži uslugu pomoći korisnicima ekoloških OCD, bazama podataka OCD-a, kao i informacijama o projektnim aktivnostima kao što su programi obuke i šeme grantova. Sajt je dostupan samo na srpskom jeziku.