SENSE bilten, br. 8-9

SENSE bilten, br. 8-9

broj 8-9, mart 2015. godine

mart 2015 | Štampanje | Brošura

U novom broju SENSE biltena koji izdaje Regionalni centar za životnu sredinu, kancelarija u Srbiji, u okviru programa podrške civilnom društu u Srbiji - SENSE, možete pročitati sve o realizaciji projekata koji su podržani o okviru drugog kruga dodele grantova organizacijama civilnog društva aktivnim u oblasti održivog razvoja.

Izdanja/jezičke verzije