SENSE bilten, br. 6-7

SENSE bilten, br. 6-7

Broj 6-7, septembar 2014. godine

septembar 2014 | Štampanje | Brošura

U novom broju SENSE biltena koji izdaje Regionalni centar za životnu sredinu, kancelarija u Srbiji, u okviru programa podrške civilnom društu u Srbiji - SENSE, možete pročitati detaljne informacije o procesu dodele grantova u okviru drugog poziva organizacijama civilnog društva u Srbiji. U nastavku je detaljan opis projekata koji su podržani o okviru drugog kruga dodele grantova kao i detaljne informacije o Regionalnoj konferenciji organizacija civilnog društva za zaštitu životne sredine u Jugoistočnoj Evropi.

Izdanja/jezičke verzije