Studija o rodnom pristupu pitanjima zaštite životne sredine

Studija o rodnom pristupu pitanjima zaštite životne sredine

Rodna ravnopravnost životna sredina i razvoj

juni 2014 | Štampanje | Knjiga

Studija o rodnom pristupu pitanjima zaštite životne sredine.
U okviru SENSE programa objavljena je publikacija Rodna ravnopravnost, životna sredina i razvoj  - "Studija o rodnom pristupu pitanjima zaštite životne sredine"

Izdanja/jezičke verzije