LOCSEE - Low Carbon South East Europe

LOCSEE - Low Carbon South East Europe

Zajedno se suočavamo sa budućnošću

maj 2014 | Štampanje | Letak

Ova brošura predstavlja projekat izrade strategija praćenih niskim emisijama gasova sa efektom staklene bašte - LOCSEE (Low Carbon South East Europe), dvogodišnju inicijativu koja ima za cilj jačanje kapaciteta i podizanje znanja državnih organa i drugih institucija Jugoistočne Evrope u oblasti klimatskih promena i razvoja odgovarajućih politika. Pod ovim se podrazumeva razvoj sistematskog međusektorskog pristupa neophodnog u procesu kreiranja politika koje će doprineti smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte na regionalnom nivou. Projekat LOCSEE, implementiran od strane Evropske akademije Bolzano, Italija, započeo je u decembru 2012. godine i trajaće dve godine. Sufinansiran od strane Transnacionalnog programa Jugoistočna Evropa sa ciljem unapređenja teritorijalne, ekonomske i socijalne integracije, projekat ima za cilj jačanje kapaciteta donosilaca odluka i usmeravanje istih u pravcu razvoja odgovarajućih politika.

Izdanja/jezičke verzije