Obrazovanje za održivi razvoj

Obrazovanje za održivi razvoj

Znanja, stavovi i navike učenika na kraju srednjeg obrazovanja

oktobar 2017 | Štampanje | Studija

Na osnovu Pisma podrške Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Projektu SEEDLING  – „U susret novom milenijumu: Predstavljanje UN ciljeva za održivi razvoj u školama u Jugoistočnoj Evropi“, čiji je cilj podrška obrazovanju,  izgradnja kapaciteta i podizanje svesti o novim ciljevima Ujedinjenih nacija o održivom razvoju u zemljama Jugoistočne Evrope REC je sproveo istraživanje u izabranim srednjim školama na teritoriji grada Beograda.

S obzirom da se cilj ovog istraživanja odnosi na unapređivanje obrazovanja za održivi razvoj u obrazovnom sistemu Republike Srbije, prilikom njegove izrade vodili smo se precizno definisanim planovima i statističkim metodama, zvaničnim izvorima informacija kao i odobrenim Upitnikom i listom izabranih škola. Na osnovu pažljivo sprovedene analize date su Preporuke i Zaključci gde korisne podatke za svoj rad mogu naći kreatori normativnih akata u obrazovanju, pisci nastavnih programa, odnosno kurikuluma, kreatori obrazovnih standarda, pisci udžbenika i drugih materijala za nastavu i učenje, nastavnici, stručni saradnici i direktori kao i istraživači u oblasti obrazovanja.

Zahvaljujemo se Ministarstvu još jednom na podršci Projektu, svim akterima koji su nam pomogli pri izradi studije i kontakt osobi za praćenje Projekta u Ministarstvu,  jer samo uz zajednički rad i saradnju smo uspeli da dođemo do ovako značajne studije čija će vrednost sigurno biti široko prepoznata.

Izdanja/jezičke verzije