Kako integrisati veštine i vrednosti održivog razvoja u obrazovne reforme

Kako integrisati veštine i vrednosti održivog razvoja u obrazovne reforme
juni 2017 | Online | Video

Ovaj video, sa prevodom na četiri jezika, nastao je u okviru regionalnog programa „Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu“ koji je realizovan u Srbiji, Kosovu* i Crnoj Gori od 2011.-2017. godine uz finansijsku podršku Fonda braće Rokfeler, “Europe Aid”-a i ostalih donatora. Ovaj program je prepoznat na međunarodnom nivou kao primer najbolje prakse u evaluacionom izveštaju Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu „10 godina UNECE strategije o održivom razvoju, 2005.-2015. godine”. Takođe je promovisan i na nekoliko međunarodnih foruma uključujući i osmu ministarsku konferenciju Životna sredina za Evropu (2016.) i sastanak Upravnog odbora na visokom nivou sa Fondom braće Rokfeler u Podgorici, Crna Gora. Zajedno sa profesionalnim obrazovnim institucijama i Ministarstvima prosvete obrazovni program je izmenjen i prilagođen kako bi mogli da se integrišu koncepti održivog razvoja poput ljudskih prava, zelene ekonomije, rodne ravnopravnosti, evropskih integracija zajedno sa drugim temama u obrazovnom programu. Ovo je urađeno na različit način u svakoj zemlji počevši, između ostalog, od izrade obaveznih međupredmetnih tema koje su povezane sa održivim razvojem, izrade ishoda učenja koji su direktno ili indirektno povezani sa međupredmetnom oblasti održivog razvoja, integrisanja održivog razvoja kao ključnog koncepta u okvir i ključne obrazovne programe.

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i usklađena je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.