Modeli dekarbonizacije u elektroenergetskom sektoru - Srbija

Modeli dekarbonizacije u elektroenergetskom sektoru - Srbija

Podrška razvoju sa niskim emisijima u Jugoistočnoj Evropi

mart 2016 | Štampanje | Knjiga

Cilj projekta "Podrška razvoju sa niskim emisijima u Jugoistočnoj Evropi" (SLED – Support for Low-Emission Development), je da pomogne kreatorima politika u Albaniji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, da pronađu i uspostave zahtevne, ali realistične načine za dekarbonizaciju elektroenergetskih sektora do 2030. godine.

Ova studija procenjuje efekte scenarija dekarbonizacije za elektroenergetski sistem Srbije. Scenariji i pretpostavke su usaglašeni sa glavnim činiocima iz ove oblasti u Srbiji (Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine, Agencija za zaštitu životne sredine i sa stručnjacima iz oblasti energetike). Procena je urađena upotrebom Evropskog modela elektroenergetskog tržišta (EEMM) razvijenog od strane Regionalnog centra za istraživanja elektroenergetskih politika (REKK) i mrežnog modela Elektroenergetskog koordinatnog centra (EKS).

Projekat SLED se sprovodi od strane Regionalnog centra za životnu sredinu u okviru tematske oblasti Klimatske promene i čista energija i finansiran je od strane Austrijske razvojne saradnje kroz Austrijsku razvojnu agenciju (Austrian Development Agency) - ADA.

Izdanja/jezičke verzije