Civilno društvo u oblasti zaštite životne sredine

Civilno društvo u oblasti zaštite životne sredine

Rezultati analize organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji

septembar 2015 | Štampanje | Knjiga

Publikacija koja se nalazi pred vama predstavlja rezultat analize stanja civilnog sektora u Srbiji u oblasti zaštite životne sredine i sadrži glavne zaključke procene statusa koji organizacije civilnog društva uživaju u zemlji. Istraživanje putem upitnika sprovedeno je u periodu od 2013. do 2015. godine, u okviru programa SENSE (Program podrške organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji) koji je realizovan uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) u periodu od 2012. do 2015. godine.

Nijedan deo ove publikacije se ne može prodavati ili umnožavati za prodaju bez prethodne dozvole vlasnika autorskih prava.

Autorsko pravo nad celokupnim sadržajem publikacije polaže
©2015 Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu
Kancelarija u Srbiji
Priredila: Ivana Tomašević

Izdanja/jezičke verzije