Posebno izdanje SENSE biltena

Posebno izdanje SENSE biltena

Analiza stanja u civilnom sektoru u Srbiji u oblasti zaštite životne sredine

septembar 2015 | Štampanje | Brošura

Posebno izdanje SENSE biltena nastalo kao proizvod analize stanja u civilnom sektoru u Srbiji u oblasti zaštite životne sredine koja je rađena u sklopu SENSE programa (Program podrške organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji) u periodu od 2013. do 2015 godine. Sve organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine pozvane su da popune sveobuhvatni upitnik, a glavni zaključci ove analize nalaze se na stranicama ovog biltena. Ukupno 450 organizacija je učestvovalo u ovom istraživanju.

Language versions