Naša misija


Regionalni centar za zaštitu životne sredine za Centralnui Istočnu Europu (REC) je međunarodna organizacija sa misijom pomaganja u rešavanju problema u zaštiti životne sredine. REC sprovodi svoju misiju kroz promovisanje saradnje između vlada, nevladinih organizacija, u poslovnom sektoru i drugim zainteresovanim stranama, i podržava slobodnu razmenu informacija i učešće javnosti u donošenju odluka u zaštiti životne sredine.

REC su 1990. godine osnovale Sjedinjene Američke Države, Europska komisija i Mađarska. Potpisnici povelje o osnivanju danas su vlade 30 zemalja. REC ima kancelarije u 17 zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Estonija, Hrvatska, Litvanija, Mađarska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Turska. Sedište je u Sentandreji, Mađarska.

REC aktivno učestvuje u ključnim globalnim, regionalnim i lokalnim procesima i doprinosi rešenjima životne sredine i rešenjima održivosti unutar i izvan svoje mreže kancelarija, prenoseći tranzicijsko znanje i iskustvo zemljama i regijama.

Najnoviji donatori su Europska komisija i vlade Albanije, Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Češke, Finske, Francuske, Holandije, Italije, Japana, Mađarske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Malte, Nemačke, Norveške, Poljske, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španije, Švedske, Švajcarske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i ostale međuvladine i privatne institucije.