Strategija REC


REC Strategija definiše prioritetna pitanja koje organizacija mora da ima u fokusu i definiše ključne pravce u budućem radu. REC Strategija obuhvata period od pet godina i izrađena je pod stalnim nadzorom Upravnog odbora REC-a, uzimajući u obzir diskusije i preporuke Generalne skupštine, kao i komentare i sugestije visokih zvaničnika, potpisnika i ključnih aktera.

Nova strategija, koja obuhvata period od 2016. do 2020. godine, zasnovana je na Deklaraciji potpisnica REC-a iz 2015. godine povodom 25. godišnjice osnivanja REC-a.

Strategija ne predstavlja sveobuhvatan plan rada. Umesto toga, ona definiše prioritetne teme na koje se REC mora fokusirati u narednih pet godina. REC treba održati i graditi na dosadašnjim dostignućima istovremeno gradeći nove puteve u skladu sa utvrđenim pravcima daljeg rada.

U cilju rešavanja izazova zaštite životne sredine i održivosti svojih regiona-korisnika, REC će usmeriti resurse na tri glavna rezultata: jačanje upravljanja životnom sredinom; jačanje razvoja sa niskim emisijama, poboljšati otpornost na uticaje klimatskih promena i negovati održive i zdrave stilova života, kao i poboljšati upravljanje prirodnim resursima.

 

    1. REC Strategija 2016-2020
    1. REC Strategija 2011-2015 
    1. REC Strategija 2011-2015 - Aneks
    1. REC Strategija 2006-2010