Publikacije


Tipologija stambenih zgrada u Srbiji i modelovanje njihove transformacije ka niskoj emisiji

Tipologija stambenih zgrada u Srbiji i modelovanje njihove transformacije ka niskoj emisiji

March 15, 2016 | Brochure

Cilj projekta "Podrška razvoju sa niskim emisijima u Jugoistočnoj Evropi" (SLED – Support for Low-Emission Development), je da pomogne kreatorima politika u Albaniji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji da postavi realne, ali i ambiciozne scenarije razvoja elektroenergetskog sektora do...


Modeli dekarbonizacije u elektroenergetskom sektoru - Srbija

Modeli dekarbonizacije u elektroenergetskom sektoru - Srbija

March 14, 2016 | Book

Cilj projekta "Podrška razvoju sa niskim emisijima u Jugoistočnoj Evropi" (SLED – Support for Low-Emission Development), je da pomogne kreatorima politika u Albaniji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, da pronađu i uspostave zahtevne, ali realistične načine za dekarbonizaciju...


Civilno društvo u oblasti zaštite životne sredine

Civilno društvo u oblasti zaštite životne sredine

September 29, 2015 | Book

Publikacija koja se nalazi pred vama predstavlja rezultat analize stanja civilnog sektora u Srbiji u oblasti zaštite životne sredine i sadrži glavne zaključke procene statusa koji organizacije civilnog društva uživaju u zemlji. Istraživanje putem upitnika sprovedeno je u periodu od 2013. do 2015. godine, u okviru...


Posebno izdanje SENSE biltena

Posebno izdanje SENSE biltena

September 28, 2015 | Brochure

Posebno izdanje SENSE biltena nastalo kao proizvod analize stanja u civilnom sektoru u Srbiji u oblasti zaštite životne sredine koja je rađena u sklopu SENSE programa (Program podrške organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji) u periodu od 2013. do 2015 godine. Sve organizacije civilnog društva koje se bave...


Registar organizacija civilnog društva Srbije iz oblasti zaštite životne sredine

Registar organizacija civilnog društva Srbije iz oblasti zaštite životne sredine

September 1, 2015 | Book

Organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine pozvane su da popune sveobuhvatni upitnik, a glavni zaključci ove analize nalaze u ovom Registru koji je dostupan u štampanoj i elektronskoj formi. Ukupno 450 organizacija je učestvovalo u ovom istraživanju. Registar je namenjen svima koji sarađuju sa organizacijama za...


SENSE bilten, br. 12

SENSE bilten, br. 12

September 1, 2015 | Brochure

Završetak projekata finansiranih kroz SENSE program.


SENSE bilten, br. 10-11

SENSE bilten, br. 10-11

July 23, 2015 | Brochure

Broj 10-11 SENSE biltena bavi se uvođenjem principa rodne ravnopravnosti, kao horizontalnim (cross-cutting) aspektom, u izabrane projekte zaštite životne sredine. Konzorcijumi organizacija civilnog društva su u svoje projektne planove uneli uvođenje rodnog principa – urodnjavanje. O tome da li su uspeli da rodni princip primene kroz čitav...


SENSE bilten, br. 8-9

SENSE bilten, br. 8-9

March 1, 2015 | Brochure

U novom broju SENSE biltena koji izdaje Regionalni centar za životnu sredinu, kancelarija u Srbiji, u okviru programa podrške civilnom društu u Srbiji - SENSE, možete pročitati sve o realizaciji projekata koji su podržani o okviru drugog kruga dodele grantova organizacijama civilnog društva aktivnim u oblasti održivog razvoja.


Platforma sa podacima za klimatska scenarija i indikatore u JIE

Platforma sa podacima za klimatska scenarija i indikatore u JIE

January 1, 2015 | Book

Aktivnosti vezane za mapiranje indikatora predvode Evro-Mediteranski centar za klimatske promene (CMCC) i Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ), koji ujedno upravlja i Virtuelnim centrom za klimatske promene za Jugoistočnu Evropu (SEEVCCC).

Upotreba klimatskih scenarija i indikatora uticaja predstavlja važan aspekt saradnje...


SENSE bilten, br. 6-7

SENSE bilten, br. 6-7

September 1, 2014 | Brochure

U novom broju SENSE biltena koji izdaje Regionalni centar za životnu sredinu, kancelarija u Srbiji, u okviru programa podrške civilnom društu u Srbiji - SENSE, možete pročitati detaljne informacije o procesu dodele grantova u okviru drugog poziva organizacijama civilnog društva u Srbiji. U nastavku je detaljan...


Studija o rodnom pristupu pitanjima zaštite životne sredine

Studija o rodnom pristupu pitanjima zaštite životne sredine

June 1, 2014 | Book

Studija o rodnom pristupu pitanjima zaštite životne sredine.
U okviru SENSE programa objavljena je publikacija Rodna ravnopravnost, životna sredina i razvoj - "Studija o rodnom pristupu pitanjima zaštite životne sredine"


LOCSEE - Low Carbon South East Europe

LOCSEE - Low Carbon South East Europe

May 1, 2014 | Leaflet

Ova brošura predstavlja projekat izrade strategija praćenih niskim emisijama gasova sa efektom staklene bašte - LOCSEE (Low Carbon South East Europe), dvogodišnju inicijativu koja ima za cilj jačanje kapaciteta i podizanje znanja državnih organa i drugih institucija Jugoistočne Evrope u oblasti klimatskih promena...


EMC bilten

EMC bilten

April 1, 2013 | Brochure

Deseti i poslednji broj EMC biltena kojim je uokviren trogodišnji period trajanja projekta "Uspostavljanje Centra za upravljanje životnom sredinom (EMC) u Srbiji“ koji je imao za cilj efikasno praćenje emisija i izveštavanje u okviru Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije, kao i povezivanje...


EMC bilten

EMC bilten

February 1, 2013 | Brochure

Deveti broj EMC biltena predstavljen je na projektnoj konferenciji „Izveštavanje za održivost IV“ u Metropolu 19. marta 2013. godine. Nakon uvodne reči gopodina Jovana Pavlovića, direktora Centra za upravljanje životnom sredinom u Srbiji i direktora kancelarije u Srbiji Regionalnog centra za životnu sredinu za...


Zeleni paket

Zeleni paket

December 23, 2012 | Book

Vodič za nastavnike je izradio Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu u saradnji sa brojnim ekolozima i profesorima iz Srbije, Bugarske, Mađarske i Poljske. On je deo obrazovnog Zelenog paketa, čiji je razvoj omogućen finansijskom podrškom Ministarstva inostranih poslova Kraljevine...