Akademija održivog razvoja


REC je razvio obrazovni program sa ciljem da osnaži kapacitete ključnih vladinih zvaničnika i viših predstavnika biznisa, u polju održivog razvoja i uspostavljanje partnerstva medju akademijama, institucija i biznisa. Obrazovanje, povećanje svesti javnosti i treninzi su od suštinskog značaja za postizanje održivog razvoja i za povećanje kapaciteta, a kako bi se bavilo pitanjima iz oblasti životne sredine i razvoja. Izgradnja kapaciteta šire zajednice, a kako bi se kod njih razvila društvena odgovornost i odgovornost po pitanju životne sredine, je od ključne važnosti.

Integracija održivog razvoja u stvaranje politika, planiranje i implementaciju je izazov, koji je aktuelan. Kursevi se, stoga, fokusiraju na analizu tri stuba održivog razvoja: društva, ekonomije i životne sredine. Metodologije su predložene sa ciljem da se pokaže da ekonomski rast može biti u skladu sa zaštitom životne sredine i progres u skladu sa društvenim ciljevima. U ovom okviru, donosioci odluka iz različitih interesnih grupa imaju mogucnost da razmatraju koncepte, instrumente i strategije u polju održivog razvoja, sa jasnom perspektivom na politike i aktivnosti.

Ciljevi

Opšti cilj programa je da ilustruje potencijal integrisanja zabrinutosti po pitanju životne sredine u pravljenje politika od početnog trenutka, pre nego rešavanje posledica zbog slabog menadžmenta. Akademija održivog razvoja se fokusira na:

 • Liderstvo – u svrhu ojačavanja potencijala državnih i lokalnih zvaničnika i predstavnika biznisa.
 • Sredstva/alati – u svrhu obezbedjenja učesnicima da iniciraju i implementiraju nacionalne politike promovišući održivi razvoj.
 • Umrežavanje/networking – u svrhu olakšavanja dijaloga, razmene iskustva i kooperacije medju učesnicima.
 • Podizanje svesti – zbog potrebe poboljšanja alokacije resursa za zaštitu životne sredine i njen oporavak, zbog pristupa informacijama iz oblasti životne sredine, zbog kapaciteta lokalnih institucija i zbog harmonizacije ekonomskih, društvenih i politika iz oblasti životne sredine.
 • Usmeravanje pažnje – na moguće dugoročne negativne posledice po životnu sredinu, a zbog odluka, koje nose kratkoročne ekonomske benefite.
 • Nastavni planovi i programi – razvoj visoko kvalitetnih trening materijala za učenje koncepata održivog razvoja i njihove primeneu praksi.
 • Prikupljanje sredstava – kako bi se dopunila postojeća podrška donatora.

Aktivnosti

Akademija za održivi razvoj primenjuje specifično skrojene regionalne kurseva, seminare i sertifikovane programe, u skladu sa njenom filosofijom i ciljevima.

Činjenice i brojke:

 • Prvi program je pokrenut 2004. godine.
 • Dvadesetak kurseva je implementirano do sada.
 • Kursevu su organizovani u Centralnoj i Istočnoj Evropi, u Jugoistočnoj Evropi i zemljama Višegradske skuštine, regionu Crnog mora, Turskoj, Kazahstanu i u Ruskoj Federaciji.
 • Bilo je ukupno vise od 500 učesnika, uključujući najviše predstavnika gradova, lokalnih zajednica, regionalnih i nacionalnih vlada, asocijacija gradova i opštna, regionalnih razvojnih agencija i predstavnika biznis sektora.
 • Napravljena je dragocena mreža učesnika, koji će promovisati održivi razvoj na lokalnom i regionalnom nivou i osigurati transfer znanja i najbolje prakse u nacionalnom okviru i izvan nacionalnih granica.

Odabrani projekti