Izrada zakona, sprovođenje i poštovanje


Ovo tematsko područje pruža pomoć u razvoju prava u oblasti životne sredine, sprovodjenju i primeni nacionalne i medjunarodne legislative, merenju napretka i proveri usaglašenosti, transpoziciji i implementaciji EU Acquis-a iz oblasti životne sredine i u suzbijanju kriminala u oblasti životne sredine.

Ciljevi

Tematsko područje ima za cilja da:

 • Podrži efikasno i efektno razvijanje sveobuhvatne legislative uskladjene sa EU Acquis-om iz oblasti životne sredine, a kroz primenu regionalnog i strateškog pristupa, koji ohrabruje dijalog i kooperaciu, razmenu rešenja i zajedničku primenu aktivnosti;
 • Podrži implementaciju multilateralnih sporazuma iz oblasti životne sredine;
 • Poveća učinkovitost izvršnih agencija, inspektorata, pravosudja, policije i drugih relevatnih tela u cilju uskladjivanja sa legislativom iz oblasti životne sredine;
 • Poboljšanje razmene iskustva i znanja sa zemljama članicama EU kroz snažniju kooperaciju mreža za izršenje, kao i kroz treninge i programe razmene;
 • Razvija kapacitete izvršenja u ciljnim zemljama, a kako bi se smanjio broj incidenata u specificnim krivičnim delima iz oblasti životne sredine;
 • Ojačava regionalnu i internacionalnu mrežu medju inspektorima životne sredine, izdavaocima dozvola, sudijama, tužiocima i policije, a kroz stvaranje regionalnih mreža u suzbijanju ilegalne seče šuma i krivičnih dela iz oblasti životne sredine.

Aktivnosti

Tematsko područje vrši pravne analize i izgradjuje kapacitete i sredstva za pravno upravljanje, uklučujući principe, dobrovoljnost i instrumente u stvarima od regionalnog značaja. Ono, takodje, doprinosi razvoju sistema za pravnu odgovornost, kao što su gradjanska i krivična odgovornost. Radi u saradnji sa telima javne vlasti, kao što su ministarstva i agencije odgovorne za razvoj i za izvrsenje pravnih pravila, kao što su sudstvo, Evropska komisija, medjunarodne organizacije i institucije.

Specificne aktivnosti uključuju:

 • Pomoć u transpoziciji i implementaciji EU Acquis-a iz oblasti životne sredine, a putem mera za nadgledanje napretka i uskladjenosti.
 • Pomoć u praktičnoj implementaciji i izvršenju pravnih pravila iz oblasti životne sredine, a kroz izgradnju kapaciteta izvršnih tela i inspektorata.
 • Izrada nacrta tehničke procene, kako bi se analizira uskladjenost nacionalnih mera država članica sa odredjenim direktivama u oblasti životne sredine.
 • Pomoć u ojačavanju legislative krivičnih dela iz oblasti životne sredine, a kroz izgradnju kapaciteta policijskih službenika, tužilaca i carinskih službenika i podizanjem svesti sudova i sudija.
 • Pomoć u dizajniranju nacionalnih i regionalnih akcionih planova za suzbijanje ilegalne seče i pružanje programa izgradnje kapaciteta sa fokusom na upravljanje šumskim resursima i suzbijanje ilegalne seče.
 • Pomoć u promociji upravljačkih principa u direktnim stranim investicijama u opasne aktivnosti.
 • Olakšavanje bilateralnih sporazuma u oblasti upravljanja vodenim resursima.

Odabrani projekti