Klimatske promene i čista energija


Tematska oblast podržava implementaciju Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (UNFCCC) i Kjoto protokola (KP). Ona podržava napore da se odgovori na izazove klimatskih promena procenom efekata staklene bašte i identifikovanje najbolje opcije za adaptaciju. Tematska oblast poboljšava integraciju zahteva klimatske politike i obaveza u nacionalnim procesima odlučivanja; i promoviše održivo, upravljanje čistom energijom i racionalno korišćenje prirodnih resursa da se omogući put za društvo sa niskim ugljenikom. To podržava učešće zainteresovanih strana u oblikovanju nacionalne klimatske politike; olakšava dijalog među zainteresovanim stranama; i distribuira informacije u vezi klime, kako bi se podigla svest i povećalo učešće javnosti. Iskustvo i znanje prenose se unutar i izvan područja korisnika REC-a.

Ciljevi

Kroz ovu tematsku oblast, REC ima za cilj da unapredi znanje o nacionalnoj i lokalnoj vlasti; mobiliše ih u kontekstu međunarodnih napora; identifikuje svoje potrebe i kanališe ih pred nacionalnim i međunarodnim vladinim telima; i olakša razmenu informacija i najboljih praksi.

Specifični ciljevi su:

  • Proceniti izvodljivost i potencijal ublažavanja efekata staklene bašte;
  • Promovisanje energetske efikasnosti u građevinskom sektoru;
  • Podrška nacionalnoj i lokalnoj energetskoj politici;
  • Doprinos oblikovanju režima klimatske politike posle 2012. i olakšati njegovo sprovođenje;
  • Oceniti kapacitete i dostupnost podataka u odnosu na klimatske uticaje i procenu ugroženosti;
  • Razrada metodologije / smernice da pomogne donosiocima odluka da razviju efikasnu politiku prilagođavanja / strategija;
  • Promovisati primenu člana 6. UNFCCC koji se odnosi na međunarodnu saradnju, obrazovanje, obuku i podizanje svesti u Centralnoj i Istočnoj Evropi;
  • Smanjiti rizike okruženja i bezbednosti koji se odnose na klimatske promene kroz podršku životne sredine i bezbednosti (ENVSEC); i
  • Saradnja sa različitim učesnicima u cilju postizanja širenja i uticaja.

Aktivnosti

Aktivnosti tematske oblasti su usmerene na smanjenje rizika klime u vezi ekosistema i ekonomije; povećanje efikasnog korišćenja energije i učešća zelene energije; i izgradnja niske emisije ugljenika u društvu. Aktivnosti se fokusiraju na četiri glavne oblasti:

Promocija ublažavanja efekata staklene bašte

Tematska oblast pomaže u identifikaciji opcija ublažavanja, u procenama nacionalnih potencijala za ublažavanje u različitim sektorima, i procene tehnološki najviše održivosti i ekonomski najizvodljivijih opcija da promoviše društva sa niskom emisijom ugljenika i zeleni regionalni razvoj. Tematska oblast procenjuje potencijal zemalja u skladu sa Kjoto ciljevima, na osnovu projekcije efekta staklene bašte projekcijama gasova i uzimajući u obzir politiku i mere za smanjenje emisije.

Promocija održivih energija

U oblasti energetske efikasnosti, tematska oblast je uključena u politiku procena, analize i preporuke se fokusiraju na građevinskom sektoru i efikasnosti aparata za domaćinstvo. To uključuje istraživanje mogućnosti finansiranja, širenje informacija , podizanje svesti i promociju promene održivog ponašanja energije. U oblasti obnovljivih izvora energije tematske oblasti pokrivaju procenu politike, analize, primenu obnovljivih izvora energije u zgradama, povezivanje na mrežu i prenos, kao i efikasno funkcionisanje sistema u celini. 

Pomoć u razvoju nacionalnih strategija

Tematska oblast upravlja mapiranjem ranjivosti i adaptaciji u vezi studije slučaja u regionu za različite sektore, uključujući i vodu, poljoprivredu, priobalna područja i urbane sredine. Njen rad obuhvata procenu dostupnosti podataka i institucionalnog kapaciteta, kao i aktivnosti na izgradnji kapaciteta i razvoju integrisanih metodologija za efikasno donošenje odluka za rešavanje izazova adaptacije u različitim sektorima i političkim kontekstima. REC promoviše regionalne i međunarodne saradnje u cilju rešavanja izazova klimatskih adaptacija i paralelno sa bezbednosnim pitanjima, na primer, u zaštiti prekograničnih vodnih resursa.

Promocija člana 6 UNFCCC

Ova delatnost obuhvata klimatske promene u vezi obrazovnih programa, kampanje javne svesti, obuku stručnjaka, poboljšanje javnog pristupa informacijama i promociju učešća javnosti. Kao regionalni stručnjak za član 6., REC pruža podršku nacionalnim stručnjacima u sprovođenju člana 6. i ima za cilj da ojača međunarodnu / Regionalnu saradnju u borbi protiv klimatskih promena.

Odabrani projekti