Lokalna uprava


Ovo tematsko područje nudi pomoć u unapredjenju planiranja u oblasti životne sredine i integriše ga u sve ostale sektore, poboljšava upravljanje životnom sredinom i obezbedjuje male, tzv. pilot, investicije u prioritete iz oblasti životne sredine. Sa osnaženjem lokalnih institucija, identifikacijom narušavanja životne sredine, smanjenju negativnih efekata u pomeranjima u političkim strukturama i ubrzavanju institucionalnih reformi, aktivnosti ovog tematskog područja imaju svrhu izgradnje kapaciteta lokalnih institucija u Jugoistočnoj Evropi, u oblasti održivog planiranja i upravljanja. Ovo je u skladu sa potrebama decentralizacije i regionalizacije, propisane u aproksimacionom procesu EU za države Jugoistične Evrope.

Ciljevi

Ciljevi ovog tematskog područja su:

  • Kontinuirana pomoć lokalnim zajednicama u izradi nacrta lokalnih ekoloških akcionih planova, sa fokusom na zajednice u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu (kako je definisano pod 1244 UNSCR), BJR Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji;
  • Podrška implementaciji lokalnih investicionih projekata malih srazmera u oblasti životne sredine, koji su identifikovani u lokalnim planskim dokumetina;
  • Dalje istraživanje mogućnosti razvoja specifičnih tematskih lokalnih metodologija planiranja i sredstava, a kako bi se odgovorilo na rastuće potrebe lokalnih zajednica u vezi sa izazovima održivog razvoja (uključujući odgovor na klimatske promene i održivu uputrebu prirodnih resursa);
  • Pružanje treninga u vezi sa lokalnim održivim razvojem, za predstavnike nacionalih i lokalnih administracija iz Jugoistočne Evrope i novih članica EU;
  • Podrška zajednicama i školama sa ciljem unapredjenja praksi održivog razvoja i upravljanja životnom sredinom u odabranim zajednicama u Jugostičnoj Evropi.

Aktivnosti

Tematsko područje sprovodi aktivnosti u sledećim oblastima:

Lokalni ekološki akcioni planovi

Razvoj lokalnih ekoloških akcionih planova i olakšavanja malih pilot investicionih projekata u oblasti životne sredine u lokalnim zajednicama, predstavlja suštinu rada ovoga tematskog područja. LEAP (lokalni ekološki akcioni plan) je REC-ov brend, koji je ponudjen lokalnim zajednicama kao sredstvo održivog planiranja. Napravljen je kroz otvoren proces, koji je uključio zainteresovane činioce u datoj zajednici, a sa podrškom lokalnih vlasti. Nekoliko specifičnih LEAP metodologija je razvijeno u prošlih 12 godina, usmerenih na planianje aktivnosti, transparentnost i sa fokusom na identifikaciji alternativnih razvojnih scenarija za lokalne zajednice. Iskustvo ovog tematskog područja u izradi nacrta i implementaciji LEAP-a, obezbedjuje bazu znanja za razvoj drugih lokalnih sredstava za održivost: lokalni akcioni planovi biodiverziteta (LBAP); lokalni akcioni planovi održivosti (LSAP) i lokalni koncepti održivih škola.

Izgradnja kapaciteta za lokalne zainteresovane činioce

Aktivnosti u ovom polju imaju svrhu da promovišu integraciju principa održivog razvoja u lokalne/nacionale planove i politike, da ojačaju ulogu lokalnih zajednica u razvoju nacionalnih politika u oblasti životne sredine i u drugim oblastima, da unapredjuju prakse za održivi razvoj, da doprinose implementaciji internacionalnih i EU politika i legislative u oblasti održivog razvoja i da podrže kooperaciju izmedju lokalnih zajednica i biznis sektora, a kako bi se promovisao koncept održivih investicija.

Odabrani projekti