O tematskim oblastima


REC sprovodi projektne aktivnosti u specijalizovanim radnim timovima, ili tematskim oblastima, koje čine korišćenje ekspertize dostupnom na svim organizacionim nivoima REC-a (u direkciji i REC kancelarijama). Sistem tematskih oblasti REC-a pruža fleksibilan okvir za stavljanje znanja i veština naše međunarodne organizacije u praksu preko granica i disciplina. Naš cilj je da se uzme proaktivan pristup služenja u našim regionima i u korisničkim i donatorskim zajednicama.

Sistem iskorišćava pun potencijal naše mreže kancelarija u zemljama; naša je prednost rad na lokalnim jezicima; naši uspostavljeni kontakti sa zvaničnicima i ekspertima na visokom nivou; a naša uloga kao neutralnog platforma za razmenu ideja i iskustava.

REC Strategija definiše dva osnovna pravca rada u periodu 2011-2015: Upravljanje za održivost; i zelena ekonomija. U okviru ovih glavnih pravaca rada, REC trenutno ima 12 tematskih oblasti:

 1. Biodiverzitet
 2. Klimatske promene i čista energija
 3. Obrazovni alati
 4. Upravljanje životnom sredinom
 5. Finansiranje u oblasti životne sredine
 6. Zeleni transport
 7. Zdravlje i životna sredina
 8. Izrada zakona, sprovođenje i poštovanje
 9. Lokalna uprava
 10. Participativno upravljanje
 11. Akademija održivog razvoja
 12. Upravljanje vodama

REC je u tematskim oblastima razvio različite proizvode i usluge za korišćenje preko zemalja partnera u realizaciji naših projektnih aktivnosti.

Za više informacija, molimo Vas da se obratite Radoju Lauševiću, zameniku izvršnog direktora Direkcija za politiku zaštite životne sredine (rlausevic@rec.org).