Upravljanje životnom sredinom


Kroz rad ovog tematskog područja, REC je u stanju da odgovori na rastuće potrebe zainteresovanih činilaca, a kako bi se upravljanje životnom sredinom sprovelo u delo. Ovo tematsko područje podržalo je uspostavljanje Centra za upravljanje životnom sredinom u Srbiji (Environmental Management Center in Serbia) i kao deo konzorcijuma, koji upravlja Evropskim tematskim centrom u vezi sa održivom potrošnjom i proizvodnjom (European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production, ETC/SCP), REC kontinuirano doprinosi njegovim aktivnostima. Druga važna oblast delovanja je podrška praksi održivog upravljanja otpadom, tj. tematsko područje, takodje, sakuplja i širi znanje o metodologiji, tehnikama i dobroj praksi u vezi sa širim značenjem prevencije otpada. REC, takodje, razvija inovativne pristupe u razmeni znanja izmedju donosilaca politika i odluka i istraživača. REC doprinosi uključivanju pitanja iz oblasti životne sredine u proces donošenja odluka, a kroz proširenje upotrebe procene uticaja na životnu sredinu u projektima i strateške procene životne sredine za posebne planove i programe.

Ciljevi

Tematsko područje teži da:

  • Ohrabri i aktivno promoviše upravljanje životnom sredinom i usvajanje praksi, koje će dovesti do efikasnije upotrebe resursa, uštede energije i smanjenja otpada;
  • Ima aktivnu medjunarodnu ulogu u podršci implementaciji relevatnih internacionalnih inicijativa/mehanizama i podsticanju razvoja regionalnih i nacionalnih mreža;
  • Učini REC prepoznatljivim partnerom medju ključnim činiocima u oblasti održive potrošnje i proizvodnje u našem regionu, kao i medju internacionalnim činiocima (regionalne vlasti, Marakeš radna grupa, Evropska komisija i Evropska agencija za životnu sredinu);
  • Implementira projekte izgradnje kapaciteta u Jugoistočnoj Evropi, Turskoj i drugim regionima, u vezi sa održivom potrošnjom i proizvodnjom i pitanjima upravljanja životnom sredinom, vrši procene uticaja na životnu sredinu i strateške procene životne sredine i olakšava medjugraničnu saradnju.

Aktivnosti

Izgradjene na REC-ovim iskustvima u proteklim godinama, aktivnosti ovog tematskog područja su koncentrisana oko tri glavne teme:

Upravljanje resursima životne sredine

Tematsko područje podržava aktivnosti na smanjenju uticaja na životnu sredinu od strane preduzeća, sa posebnim fokusom na izveštavanju iz oblasti upravljanja zaštitom životne sredine, čistijoj proizvodnji i poboljšanjima u procesima planiranja u oblasti upravljanja otpadom i praksama, koje su u skladu sa relevatnim EU direktivama.

Održiva potrošnja i proizvodnja

Ovde su aktivnosti usmerene na istraživanje interakcije izmedju našeg društvenog, ekonomskog i političkog sistema, sa jedne strane i životne sredine, sa druge strane. Rad je usmeren na postepeno povećanje napora na strani državne uprave i širokog kruga drugih činilaca, uključujući biznis sektor, a sve u cilju sprovodjenja u delo koncepta održivog razvoja.

Procena stanja životne sredine

Ova usluga se nudi REC korisnicima (uglavnom javnoj upravi na nacionalnom i regionalnom/lokalnom nivou) i internacionalnim organizacijama: početne studije iz oblasti strateške procene uticaja na životnu sredinu; uspostavljanje mreža za procenu uticaja na životnu sredinu i stratešku procenu životne sredine; ulazne podatke i promociju medjunarodnih sporazuma i nacionalnog zakonodavstva; razvoj kapaciteta i usmerevanje; istraživačke i razvojne/komparativne studije.

Odabrani projekti

Praćenje tokova otpada u Republici Srbiji

March, 2014 -

REC CO Srbija je 11.03.2014 potpisala ugovor sa direktorom Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije o konsultantskim uslugama na projektu "Praćenje tokova otpada u Republici Srbiji"


Uspostavljanje Centra za upravljanje životnom sredinom (EMC) u Srbiji

Uspostavljanje Centra za upravljanje životnom sredinom (EMC) u Srbiji

November, 2010 - May, 2013

Osnovni cilj ovog projekta bio je uspostavljanje Centra za upravljanje životnom sredinom (EMC) u Srbiji za efikasno praćenje emisija i izveštavanje u okviru Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije (SEPA), povezivanje komercijalnog sektora, organa nadležnih za zaštitu životne sredine i relevantnih institucija EU.