Zeleni transport


Tematsko područje promoviše održivo upravljanje i olakšava tranziciju prema zelenoj ekonomiji kroz specifičan fokus na „zeleni transport“ i kroz isporučivanje visoko kvalitetnih informacionih usluga i proizvoda, koji se odnose na održivu gradsku mobilnost; SMART (pametni) gradovi i transport; promocija upotrebe satelitskih podataka (GALILEO za transport i GMES ili Global Monitoring za zaštitu životne sredine i njenu bezbednost).

Ciljevi

Snabdevanje informacijama o životnoj sredini postalo je obeležje REC-a od njegovog osnivanja. Danas, REC koristi ovu stručnost i iskustvo, kako bi pomogao u „ozelenjavanju“ ekonomija kroz ohrabrivanje zelenog transporta, najviše kroz promociju čistijeg i boljeg transporta u gradovima. Ovo uključuje publikaciju mnogih biltena u Centrali REC-a i na nivou nacionalnih kancelarija; uspostavljanje servisa za odgovore na pitanja; obezbedjenje specifičnih projektno baziranih resursa (uputstva dobre prakse, preveden materijal, seminari za razmenu iskustva, web portali, WIKI baza podataka i PR kampanje). Ovo može biti usmereno prema različitom auditorijumu i tematici (energija, transport, upravljanje vodama, biodiverzitet) i zauzvrat će biti upotrebljeno za podizanje svesti.

U isto vreme, REC je privržen ohrabrivanju drugih da pružaju informacije u vezi sa životnom sredinom. Ovo se postiže omogućavanjem ključnim nosiocima informacija o životnoj sredini, na svim političkim i nepolitičkim nivoima, da upravljaju znanjem blagovremeno, na efikasan i transparentan način, upotrebljavajući razna pomoćna sredstva, tehniku i medije.

Aktivnosti

Tematsko područje pravi web sajtove po porudžbini, promotivne materijale i biltene. Takodje, u mogućnosti je da sprovodi tržišno anketiranje i izveštavanje. Jezik nije problem, jer pored sopstvene jezičke raznolikosti, tim se oslanja na široku mrežu konsultanata/eskperata širom regiona, koji brzo mogu dostaviti materijale na jezicima EU i jezicima država kandidata.

U isto vreme, dokumentovanje studija slučaja i najbolje prakse i njihovo deljenje/prosledjivanje u praktične svrhe kroz radionice i seminare, je dobro poznat način jačanja zvaničnika u administracijama u njihovoj sposobnosti da upotrebljavaju metodologije, sredstva i tehnologije, a sve kako bi pružili informacije. 

Ove aktivnosti su srž težnje ovog tematskg područja da promoviše održivu mobilnost u gradovima.

Odabrani projekti