Početna


September 9, 2016

Završni skup SLED (SLED – Support for Low-Emission Development) projekta pod nazivom "Podrška razvoju sa niskim emisijama u Jugoistočnoj Evropi - Modeli dekarbonizacije elektroenergetskog i građevinskog sektora u Srbiji" održan je u Beogradu 9. septembra 2016. godine u sali 1 Privredne komore Srbije koja je i suorganizator skupa zajedno sa Regionalnim centrom za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC). Na skupu je predstavljena finalna etapa projekta, kao i rezultati projekta koji se implementira od 2013. godine.

August 22, 2016

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelarija u Srbiji, objavljuje javni poziv za eksperte za evaluacionu komisjiju koja će ocenjivati aplikacije za institucionalne grantove koje REC dodeljuje u okviru Programa podrške organizacijama civilnog društva u oblasti životne sredine (CSOnnect).July 22, 2016

REC je nedavno dobio ugovor sa Regionalnim savetom za saradnju (Regional Cooperation Council - RCC), sa sedištem u Sarajevu, da podrži implementaciju Strategije za JIE 2020 (SEE 2020 Strategy). Zadatak, CLIMACOR II, je nastavak prvog CLIMACOR projekta, koji je razvio i testirao metodologiju za procenu klimatskih uticaja na međunarodne putničke i teretne saobraćajne koridore. Ovaj šestomesečni zadatak će preraditi metodologiju CLIMACOR projekta i testirati ga na delu Orijent/Istočno - Mediteranskog koridora u Jugoistočnoj Evropi, jer prelazi kroz Srbiju, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju i Kosovo*, kao i delu TEN-T Rajna - Dunav plovnog puta u delu koji prolazi kroz Srbiju i Bosnu i Hercegovinu .

July 8, 2016

Na Novosadskom sajmu je 7. jula u organizaciji agencije Ninamedia održana tribina „Gde smo i šta dalje“ na kojoj je predstavnik Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) Kancelarija u Srbiji, uzeo aktivno učešće. Tribina je imala za cilj da stručnoj i akademskoj zajednici, kao i predstavnicima medija, lokalnih i pokrajinskih institucija da odgovore na pitanje da li je i u kojim sektorima, napravljen napredak u protekle dve godine u oblasti životne sredine kao i da li postoji podrška, projekti i dugoročni planovi institucija Republike Srbije za rešavanje nagomilanih problema u oblasti životne sredine.

June 16, 2016

Regionalni centrar za životnu sredinu raspisuje konkurs za poziciju novog direktora REC kancelarije u Srbiji.

Klinkite na sliku za ceo tekst oglasa na engleskom jeziku.

June 10, 2016

U organizaciji Agencije za zaštitu životne sredine i Regionalnog centra za životnu sredinu, a u saradnji sa Privrednom komorom Srbije u ponedeljak 6. juna 2016. godine održana je prezentacija projekta "Praćenje tokova otpada u Republici Srbiji" koji se implementira u Odeljenju Nacionalnog registra izvora zagađivanja Agencije i finansiran je od strane Kraljevine Norveške.

April 26, 2016

Danas u Konferencijskom centru Regionalnog centra za životnu sredinu u Sentandreji počinje konferencija u okviru WATER SUM projekta pod nazivom "Voda, rast i stabilnost: prekogranična saradnja u oblasti voda za održivi rast i stabilnost u MENA regionu" ("Water, Growth and Stability: Transboundary Water Cooperation for Sustainable Growth and Stability in MENA").

March 23, 2016

U Beogradu je 22. marta 2016. godine održana javna diskusija „Pozitivni primeri iz Republike Hrvatske u jačanju uloga organizacija civilnog društva i njihovom uključivanju u evropske integracije“ u okviru Programa podrške civilnom društvu u Republici Srbiji (CSOnnect projekat) Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu koji se realizuje uz finansijsku podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (Sida).

February 29, 2016

Regionalni centar za životnu sredinu (REC), Kancelarija u Srbiji sa zadovoljstvom objavljuje poziv za dostavljanje prijava za institucionalni grant svim zainteresovanim organizacijama civilnog društva iz Srbije koje se bave zaštitom životne sredine i održivim razvojem.
Institucionalni grantovi dodeljuju se u okviru Programa podrške civilnom društvu u Srbiji - CSOnnect, koji realizuje REC kancelarija u Srbiji, uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

February 4, 2016

U Beogradu je 3. februara održan početni sastanak tima SEEDLING projekta koji implementira Regionalni centar za životnu sredinu a finansira Austrijska razvojna agencija (Austrian Development Agency) - ADA sredstvima Austrijske razvojne saradnje. To je novi regionalni program obrazovanja za održivi razvoj "SEEDLING - U susret novom milenijumu: Predstavljanje UN ciljeva za održivi razvoj u školama u Jugoistočnoj Evropi“.

December 4, 2015

U Beogradu je 3. decembra u Hotelu Crown Plaza, predstavljen projekat "Podrška razvoju sa niskim emisijima u Jugoistočnoj Evropi" (SLED – Support for Low-Emission Development), koji prikazuje nekoliko scenarija razvoja i stanja elektroenergetskog sektora Republike Srbije do 2030. godine. Scenariji u projektu su izrađeni na osnovu ulaznih podataka koje su dale zvanične institucije Republike Srbije.

October 31, 2015

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelarija u Srbiji, potpisao je novi sporazum o dodeli novčane pomoći (grantova) sa Švedskom međunarodnom agencijom za razvoj i saradnju (SIDA) u vezi sa implementacijom novog programa podrške civilnom društvu- CSOnnect.

October 16, 2015

Završna konferencija u okviru projekta SENSE održana je u Nišu, hotel „Tami“, od 30. septembra do 2. oktobra u organizacji Regionalnog centra za životnu sredinu. Program SENSE je podrška organizacijama civilnog društva aktivnim u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji, koji je realizovan u periodu od 2012. do 2015. godine, uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

October 1, 2015

Stručni żiri SENSE konkursa za dodelu nagrade za novinarski doprinos izveśtavanju o pitanjima żivotne sredine i odrżivog razvoja, dodelio po drugi put novinarske nagrade u okviru ovog projekta.

July 2, 2015

U Beogradu je 31. juna i 1. jula u hotelu "Metropol" održan Regionalni skup zainteresovanih strana na temu klimatskih bezbedonosnih rizika i mera adaptacije u Jugoistočnoj Evropi u organizaciji Regionalnog centra za životnu sredinu Centralne i istočne Evrope (REC) uz finansiranje Austrijske razvojne agencije (ADA).

June 24, 2015

U organizaciji REC-a, od 15. do 19. juna, u Hotelu Crown Plaza u Beogradu, održan je EBRD trening konsultanata iz oblasti životne sredine, socijalnih pitanja, zdravlja i sigurnosti. Slični treninzi prethodno su održani u Albaniji, Bosni i Hercegovini, BJR Makedoniji, Hrvatskoj, Mongoliji, Turskoj i Ukrajni.

June 16, 2015

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelarija u Srbiji, sa zadovoljstvom objavljuje konkurs za dodelu nagrada novinarima i urednicima za medijske radove u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.

April 8, 2015

Svetska Zdravstvena Organizacija (WHO), regionalna kancelarija za Evropu, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) organizovali su konferenciju “Ka adekvatnoj životnoj sredini i zdravlju u Jugoistočnoj Evropi”, u cilju procene napretka sprovođenja Deklaracije iz Parme, 8. i 9. aprila 2015. godine u Palati Srbija.

March 23, 2015

Konferencija „Životna sredina: Izazov i prilika za razvoj Srbije” održana je 23. marta 2015 godine u Palati Srbija o organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Regionalnog centra za životnu sredinu centralne i istočne Evrope (REC).

August 25, 2014

Spisak odobrenih projekata u drugom krugu dodele grantova:

June 1, 2014

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelarija u Srbiji, uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA), sa zadovoljstvom objavljuje novi konkurs za dodelu grantova za projekte organizacija civilnog društva u Srbiji.

March 22, 2014

Na konkurs za novinarske nagrade koji je REC raspisao u okviru SENSE programa prijavljeno je ukupno 55 radova, od čega 34 rada objavljena u televizijskim programima, 6 radova objavljenih u radijskim programima, 10 u štampanim medijima i 5 objavljenih na on line portalima.